Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Вівторок, 17 грудня 2019 10:40

Уроки правової обізнаності: просто та доступно про основні засади діяльності Європейського суду з прав людини

Урок 19: Як цитувати рішення Європейського суду з прав людини?

У своїх процесуальних документах представнику сторони часто необхідно посилатися на практику Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ, Суд). Для цього необхідно знати та розуміти правила цитування такої практики. Загальна рекомендація наступна: рішення ЄСПЛ варто цитувати так само, як вони цитуються самим Судом (назва справи (виділяється курсивом), номер справи, відповідні пункти рішення, на які робиться посилання, та дата ухвалення рішення або джерело його публікації), однак з певними нюансами:

1) рішення проти всіх держав-членів ради Європи: завжди перекладається назва рішення в частині «… [та інші] проти Держави», не перекладається лише прізвище чи назва заявника, наприклад: «Eweida та інші проти Сполученого Королівства», «Centro Europa 7 S.R. L. та Di Stefano проти Італії», «Gas та Dubois проти Франції». Назва справи пишеться курсивом і береться в лапки, наприклад: «у рішенні «Gas та Dubois проти Франції» Суд зазначив, що…».

2) ніколи не перекладається на українську мову (не транслітерується) прізвище чи назва заявника (оскільки це часто призводить до помилок, які потім «кочують» з одного джерела в інше), крім рішень Суду проти України, де прізвище (назва) заявника є очевидними, зрозумілими і не потребують транслітерації.

Приклад цитування рішення проти України: «Дземюк проти України», №42488/02, § 88, рішення від 4 вересня 2014 року (на першому місці назва рішення, далі – номер справи, пункт рішення Суду, на який суддя хоче зробити посилання у своєму власному рішенні, дата рішення Суду).

Приклад цитування ухвали Суду щодо України: «Петльований проти України», №54904/08, ухвала щодо прийнятності від 30 вересня 2014 року (та сама структура, що й для цитування рішення, однак пункти не цитуються, оскільки, як правило, ухвали не структуруються на пункти, а також замість «рішення» пишеться «ухвала» або «ухвала щодо прийнятності»).

3) Часто при цитуванні рішень ЄСПЛ в самих рішеннях ЄСПЛ бачимо замість дати ухвалення рішення джерело публікації рішення: «ECHR 2012 (extracts)» або «Series A no. 266‑A». Це означає, що таке рішення було опубліковано в друкованих виданнях ЄСПЛ. Якщо так, то ЄСПЛ фразу «рішення/ухвала від…» не пише, натомість ставить, наприклад: «ECHR 2012 (витяги)», «ECHR 2002‑VI», «Series A no. 266‑A» тощо. Однак, оскільки всі рішення ЄСПЛ на сьогодні є в базі даних Суду HUDOC, то необхідності посилатися на друковане джерело, як вбачається, немає, тому допустимо ставити дату рішення (ухвали), а не посилатися на друковане джерело (хоча при наявності даних про публікацію рішення в друкованому джерелі все ж таки більш правильним буде слідувати офіційному підходу Суду щодо цитування його рішень).

 

 

Регіональне відділення Секретаріату Уповноваженого

у справах Європейського суду з прав людини

при Головному територіальному управлінні юстиції

у Сумській області