Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м.Суми)
Посада ПІБ        Телефон        Адреса, електронна пошта
Начальник Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Кузьменко
Олена
Миколаївна

(0542) 65-02-07

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Заступник начальника Управління - начальник відділу проходження державної служби Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Костюк
Людмила Олександрівна

(0542) 65-02-07

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

В.о. начальника відділу організації роботи та розвитку персоналу у Полтавській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Давидюк
Оксана
Василівна
(0532) 60-93-44

 36014, м. Полтава, 

вул. Соборності,45

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Начальник відділу організації роботи та розвитку персоналу у Чернігівській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Курганська
Наталія 
Василівна
(0462) 67-28-34

14000, м.Чернігів

пр.Миру,43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Заступник начальника відділу організації роботи та розвитку персоналу у Чернігівській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Черняченко
Олена
Станіславівна
(0462) 67-28-34

14000, м.Чернігів

пр.Миру,43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми)

 

І. Загальні положення

 1. Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління) є самостійним структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Міжрегіональне управління).
 2. До складу Управління входять чотири відділи:

1) Відділ проходження державної служби; 

2) Відділ організації роботи та розвитку персоналу;

3) Відділ організації роботи та розвитку персоналу у Полтавській області;

4) Відділ організації роботи та розвитку персоналу у Чернігівській області.

 1. Управління забезпечує реалізацію державної політики з питань управління персоналом, проходження державної служби, організації роботи та розвитку персоналу в Міжрегіональному управлінні.
 2. У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими законами України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, наказами і дорученнями Міністра юстиції України, постановами колегій Міністерства юстиції України та Міжрегіонального управління, а також Типовим Положенням про службу управління персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного агентства України   з питань державної служби від 03.03.2016 № 48, цим Положенням та іншими нормативними актами. У питаннях проходження державної служби Управління керується також відповідними рекомендаціями Національного агентства з питань державної служби України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства юстиції України та Пенсійного фонду України.
 3. Чисельність працівників Управління визначається Міністерством юстиції України під час затвердження структури та штатної чисельності Міжрегіонального управління. Чисельність працівників Управління має забезпечити якісне виконання покладених на нього завдань і функцій.
 4. Управління має свою печатку та необхідні для роботи штампи.
 5. Міжрегіональне управління створює належні умови для функціонування Управління, забезпечує приміщенням, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами з питань управління персоналом, проходження державної служби, організації роботи та розвитку персоналу.

  

ІІ. Основні завдання Управління

 1. Основними завданнями Управління є:

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом, проходження державної служби, організації роботи та розвитку персоналу в Міжрегіональному управлінні;

2) забезпечення здійснення керівником державної служби Міжрегіонального управління своїх повноважень з питань управління персоналом;

3) добір персоналу Міжрегіонального управління;

4) забезпечення порядку проходження державної служби;

5) забезпечення організації роботи та розвитку персоналу;

6) прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

7) здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

8) документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження, припинення.

ІІІ. Функції Управління

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу, щодо розробки структури та штатної чисельності Міжрегіонального управління;

2) розробляє та бере участь у розроблені нормативно – правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

3) вносить пропозиції керівнику державної служби Міжрегіонального управління з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

4) здійснює аналітично – консультативне забезпечення роботи керівника державної служби Міжрегіонального управління з питань управління персоналом;

5) контролює розроблення посадових інструкцій працівників Міжрегіонального управління, які затверджує керівник державної служби Міжрегіонального управління, а також переглядає їх  на відповідність встановленим законодавством вимогам;

6) проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

7) вивчає потреби у персоналі на вакантні посади в Міжрегіональному управлінні та вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби Міжрегіонального управління;

8) здійснює заходи щодо організації конкурсних відборів на заміщення вакантних посад категорій «Б» та «В» в Міжрегіональному управлінні, призначення на які здійснює керівник державної служби Міжрегіонального управління;

9) розміщує наказ про оголошення конкурсу та умови його проведення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства з питань державної служби;

10) розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі та повідомляє їх у встановленому порядку про результати розгляду інформації;

11) повідомляє у встановленому порядку кандидатів, з якими проводилась співбесіда, про рішення керівника державної служби;

12) оприлюднює інформацію про результати конкурсу на Єдиному порталі вакансій державної служби Національного агентства з питань державної служби;

13) веде реєстр кандидатів, запропонованих конкурсною комісією для визначення переможця (переможців) конкурсу;

14) повідомляє у встановленому порядку таких кандидатів про те, якщо відповідна посада протягом одного року з дня оприлюднення результатів конкурсу, стала вакантною;

15) за дорученням керівника державної служби Міжрегіонального управління перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Міжрегіональному управлінні та правил внутрішнього трудового розпорядку в Міжрегіональному управлінні;

16) разом з іншими структурними підрозділами Міжрегіонального управління:

організовує роботу щодо розроблення положень про структурні підрозділи;

спільно з Управлінням бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Міжрегіонального управління організовує роботу щодо мотивації персоналу Міжрегіонального управління;

забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання посадових обов’язків;

організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;

17) організовує проведення внутрішніх навчань;

18) здійснює планування професійного навчання державних службовців Міжрегіонального управління;

19) узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції керівнику державної служби;

20) разом з державними службовцями Міжрегіонального управління складає індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності;

21) веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

22) аналізує якісний та кількісний склад державних службовців Міжрегіонального управління;

23) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Міжрегіонального управління;

24) обчислює стаж роботи та державної служби;

25) здійснює контроль за дотриманням законодавства про державну службу, про працю;

26) розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу Міжрегіонального управління нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

27) організовує та оформлює документи про складання Присяги, про присвоєння рангів державним службовцям Міжрегіонального управління, вносить про це записи до трудових книжок;                 

28) ознайомлює державних службовців та інших працівників Міжрегіонального управління з правилами внутрішнього службового розпорядку, з правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями та іншими документами;

29) оформляє та видає працівникам Міжрегіонального управління службові посвідчення;

30) забезпечує підготовку матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників Міжрегіонального управління;

31) здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

32) формує графік відпусток працівників Міжрегіонального управління, контролює їх подання структурними підрозділами та веде облік, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу;

33) здійснює роботу, пов'язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Міжрегіонального управління, працівників державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів та додатково залучених працівників;

34) оформляє та видає довідки з місця роботи працівника та інші;

35) опрацьовує  листки тимчасової непрацездатності;

36) готує накази на відрядження працівників Міжрегіонального управління;

37) забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки;

38) забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад у Міжрегіональному управлінні (у разі необхідності);

39) забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

40) здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Міжрегіональному управлінні;

41) розглядає звернення громадян, підприємств установ організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

42) у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

43) здійснює організаційне забезпечення і бере участь у проведенні оцінювання службової діяльності державних службовців Міжрегіонального управління;

44) забезпечує внесення інформації про початок перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою та четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та результатів такої перевірки до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

45) забезпечує надання витягів та інформаційних довідок з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;

46) забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Управління, та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

47) проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

ІV. Права та обов’язки Управління

 1. Управління має право:

1) спільно з іншими структурними підрозділами перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього службового розпорядку, правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в Міжрегіональному управлінні;

2) взаємодіяти з структурними підрозділами, підпорядкованими організаціями, державними органами та органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції;

3) одержувати в установленому законодавством порядку від персоналу Міжрегіонального управління, державних нотаріальних контор, державних нотаріальних архівів інформацію, матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

4) за погодженням з керівником державної служби Міжрегіонального управління брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом та організаційного розвитку;

5) на обробку персональних даних фізичних осіб, відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на Управління повноважень;

6) за дорученням керівника державної служби Міжрегіонального управління представляти управління в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

 1. Покладення на Управління завдань, не передбачених цим Положенням, і таких, що не стосуються питань управління персоналом Міжрегіонального управління, державних нотаріальних контор та державних нотаріальних архівів, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

 

 1. V. Керівництво Управління

 

 1. Управління персоналу очолює начальник.
 2. Начальник Управління Міжрегіонального управління призначається на посаду та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 3. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 4. Начальник Управління персоналу:

1) організовує планування роботи Управління в Міжрегіональному управлінні та забезпечує виконання покладених на нього завдань і функцій;

2) забезпечує планування службової кар’єри державних службовців;

3) забезпечує планування навчання персоналу Міжрегіонального управління;

4) вносить керівнику державної служби пропозиції щодо призначення, переведення, звільнення з посад, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;

5) розробляє та подає на затвердження начальнику Міжрегіонального управління Положення про Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми);

6) розробляє та подає на затвердження начальнику Міжрегіонального управління Положення про відділ проходження державної служби Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), Положення про відділ організації роботи та розвитку персоналу Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), Положення про відділ організації роботи та розвитку персоналу у Полтавській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), Положення про відділ організації роботи та розвитку персоналу у Чернігівській області Управління персоналу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), а також посадові інструкції працівників Управління персоналу;

7) визначає розподіл обов’язків між працівниками Управління, координує та контролює їх діяльність;

8) контролює ведення діловодства в Управлінні;

9) організовує та скликає наради, що належать до компетенції Управління;

10) підписує акт передачі справ та майна, у разі звільнення державного службовця з посади чи переведення на іншу посаду Міжрегіонального управління, разом з уповноваженою особою та державним службовцем, який звільняється;

11) забезпечує виконання доручень Міністерства юстиції України, начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми);

12) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Управління;

13) здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

VІ. Організація роботи Управління

У випадку відсутності начальника Управління у зв’язку з відрядженням, відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує особа, визначена наказом керівника Північно-Східного міжрегіонального управління  Міністерства юстиції (м. Суми).

З метою належної організації роботи Управління персоналу на  працівників розробляються посадові інструкції.

 

VІІ. Взаємовідносини Управління

Управління координує свою роботу з іншими структурними підрозділами Міжрегіонального управління, державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними архівами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, з питань, що належать до його компетенції.