Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Каталог послуг


Громадянам

Порядок надання громадянам відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг, а також розмір плати за платні послуги, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та п. 12 розділу ІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України № 52/5 від 18.10.2000, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України за № 719/4940 від 18.10.2000, зі змінами, відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наведений перелік було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зі змінами.

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження Порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації  актів цивільного стану», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 за № 1380/18675, зі змінами.

Зазначеним порядком встановлено, що надання платних послуг здійснюється за бажанням та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з переліком. При наданні консультацій, передбачених у пункті 10 Переліку, крім даних, наведених в абзаці першому цього пункту, у заяві зазначається конкретне питання, з якого фізична особа бажає отримати консультацію. Повноваження  щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження , шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану , їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, визначені  Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відділи державної реєстрації здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита у встановлених законодавством випадках.

Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджають фізичну особу про вартість послуги.

Плата за платні послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом попередньої оплати.

Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.

Кошти, які надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93, зі змінами.

                 Вiд сплати державного мита звiльняються:

 - громадяни, вiднесенi до категорiй 1 i 2 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи;

 -  громадяни, вiднесенi до категорiї 3 постраждалих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно проживають до вiдселення чи самостiйного переселення або постiйно працюють на територiї зон вiдчуження, безумовного (обов'язкового) i гарантованого добровiльного вiдселення, за умови, що вони за станом на 1 сiчня 1993 року прожили або вiдпрацювали у зонi безумовного (обов'язкового) вiдселення не менше двох рокiв, а у зонi гарантованого добровiльного вiдселення - не менше трьох рокiв;        

- громадяни, вiднесенi до категорiї 4 потерпiлих внаслiдок Чорнобильської катастрофи, якi постiйно працюють i проживають або постiйно проживають на територiї зони посиленого радiоекологiчного контролю, за умови, що за станом на 1 сiчня 1993 року вони прожили або вiдпрацювали в цiй зонi не менше чотирьох рокiв;

 - iнвалiди Великої Вiтчизняної вiйни та сiм'ї воїнiв (партизанiв), якi загинули чи пропали безвiсти, i прирiвнянi до них у встановленому порядку особи;

 -  iнвалiди I та II груп.

Розмір плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області затверджено наказом Головного територіального управління юстиції у Сумській області від 04 травня 2017 року № 94/07, зареєстровано у Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області 05 травня 2017 за № 53/1698.

Даний наказ розміщений на сайті Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

З метою захисту прав громадян, які за певних причин не можуть здійснити оплату послуг з консультації, але її потребують, графіками роботи відділів державної реєстрації встановлено один робочий день з надання безоплатних консультацій з питань застосування сімейного законодавства та витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

З графіками роботи та прийому громадян, а також з вартістю платних послуг громадяни можуть ознайомитися на інформаційних стендах відділів державної реєстрації актів цивільного стану та виконкомів сільських, селищних та міських рад, до яких забезпечено вільний доступ, а також на сайті Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

НАКАЗ

Платні послуги

Заява

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» № 2398-VІ від 01.07.2010 (із змінами) (надалі Закон) на органи державної реєстрації актів цивільного стану покладені повноваження з державної  реєстрації  народження  фізичної  особи та її походження,  шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, що здійснюються безоплатно за винятком сплати державного мита. 

Державне мито справляється відповідно до частини першої статті 20 Закону, у розмірі, визначеному пунктом 5 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 (із змінами) «Про державне мито» (надалі Декрет) за державну реєстрацію шлюбу, державну реєстрацію розірвання шлюбу за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей, з особами, визнаними у встановленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними, за реєстрацію зміни прізвища, імені та по батькові (крім зміни у разі реєстрації шлюбу), за реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу та за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів  цивільного стану, а також свідоцтв,  що видаються у зв'язку із зміною і поновленням актових записів цивільного стану. 

Відповідно до пунктів 13, 18 частини першої статті 4 зазначеного Декрету від сплати державного мита звільняються громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження,  смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових   записів  про  народження  у  разі  визнання  батьківства (материнства),   усиновлення,  а  також  у  зв'язку  з  помилками, допущеними  під  час  реєстрації  актів  цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану, а також: 

- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи;  

- громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993   року   прожили   або   відпрацювали у   зоні  безумовного (обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні гарантованого  добровільного  відселення  -  не менше трьох років;    

- громадяни, віднесені  до  категорії  4  потерпілих  внаслідок Чорнобильської катастрофи,  які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років; 

- інваліди  Великої  Вітчизняної  війни   та    сім'ї    воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти,  і  прирівняні  до них у встановленому порядку особи; 

- інваліди I та II груп.


Громадське обговорення

Шановні громадяни!

На цій сторінці розміщується орієнтовний план громадського обговорення важливих подій, що мають відбутися в діяльності органів юстиції, проведення консультацій з громадськістю з інших важливих питань.

Також розміщуються проекти нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньорганізаційних), проекти інших рішень, що підлягають обговоренню.

Просимо надсилати свої пропозиції з обговорюваних питань поштою, на електронну адресу ГТУЮ та на віртуальну громадську приймальню, яка розміщена на цьому веб-сайті.

Заздалегідь Вам вдячні. 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАНГромадська приймальня

Офіційні видання Міністерства юстиції України

"ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ"

 Передплатні індекси

"Офіційний вісник України" в журнальній формі: передплатний індекс-40433.

"Офіційний вісник України" електронний варіант (на СD-диску): передплатний індекс-48345,

Міністерство юстиції України видає бюлетень "Офіційний вісник України" відповідно до Указу Президента України від 13 грудня 1996 року №1207 "Про опублікування актів законодавства України в інформаційному бюлетені "Офіційний вісник України".

Указом Президента України від 10 червня 1997 року № 503 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності "Офіційному віснику України" надано статус офіційного друкованого видання, у якому підлягають оприлюдненню державною мовою акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України.

Офіційний вісник України включає в себе всі повні тексти поточного законодавства України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Два рази на тиждень на Вашому робочому столі:

 • Закони України та інші акти Верховної Ради України.
 • Укази та Розпорядження Президента України.
 • Постанови та Розпорядження Кабінету Міністрів України.
 • Акти Конституційного Суду України.
 • Нормативно-правові акти Національного банку України.
 • Нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерством юстиції України.
 • Рішення міністерства юстиції України про скасування державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
 • Регуляторні акти, що не підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України
 • Міжнародні договори України, що набрали чинності; Європейські конвенції
 • Рішення Європейського суду з прав людини
 • Додаткова інформація
 • Резолютивна частина постанови суду про визнання нормативно-правового акта незаконним або таким,що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили, і про визнання його нечинним
 • Оголошення про відкриття провадження в адміністративній справі щодо оскарження нормативно-правового акта

Детальніша інформація про "Офіційний вісник України", зміст номерів та повні тексти нормативно-правових актів і законів, розміщених в бюлетені, приведені на веб-сайті: (http://ovu.com.ua/). 
 

"БЮЛЕТЕНЬ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ"

Передплатний індекс - 22670 

Журнал «Бюлетень Міністерства юстиції України» – офіційне загальнодержавне науково-практичне фахове видання, яке друкується з 1999 року.

  Це справжній путівник юридичної думки. У виданні публікуються цікаві наукові дослідження, рецензії, висвітлюються найгостріші юридичні проблеми. Особливістю журналу є поєднання теоретичних основ права з практикою застосування українського законодавства.

  На сторінках Бюлетеня висвітлюється діяльність служб, які координуються Міністерством юстиції України, публікуються актуальні матеріали у рубриках «Нотаріат: теорія і практика», «Безоплатна правова допомога в Україні», «Пенітенціарна служба», «Юридична консультація», «Актуальне інтерв’ю». З сучасними дослідженнями у галузях конституційного, сімейного, екологічного, адміністративного, фінансового, кримінального, міжнародного права читачів традиційно ознайомлює рубрика «Юридична думка».

   Бюлетень є тим професійним виданням в системі органів юстиції, яке поширює правові знання серед населення та підвищує професійний рівень фахівців у галузі права, створює потужний простір правової інформації. Це майданчик для спілкування юридичної спільноти, який забезпечує діалог між органами юстиції і громадськістю.

   Наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 журнал внесено до Переліку фахових видань України у галузі юридичних наук.


ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ МІСТА СУМИ

Становлення в Україні громадянського суспільства та правової держави висуває на перший план проблему забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Реалізацію закріпленого у Конституції України положення про найвищу соціальну цінність людини неможливо уявити без наявності ефективної системи загальних та спеціально-юридичних гарантій, які забезпечують її права та свободи.

Правова допомога є одним із найважливіших правових засобів, необхідним елементом механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина, а юридичні клініки стали тією ланкою правового захисту, якої не вистачало, щоб забезпечити правову допомогу малозабезпеченим громадянам.

Юридична клініка є структурним підрозділом вищого навчального закладу III - IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку фахівців за напрямом «Право», і створюється як база для практичного навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів (пункт 1.1. Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2006 за № 592 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.08.2006 за № 956/12830).

Завданням юридичних клінік є:

1) забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичними аспектами юридичної професії;

2) надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним верствам населення та неприбутковим організаціям;

3) проведення правопросвітницької роботи.

Умови надання правової допомоги юридичними клініками:

1) Клієнтом юридичної клініки може бути лише особа, яка не має змоги оплатити послуги професійного юриста, чи неприбуткова організація (згідно зі статтею 9 Стандартів юридичних клінік України, прийнятих Асоціацією юридичних клінік України від 16.11.2003).

2) Юридичні консультації надають студенти юридичного факультету, котрі не є професійними юристами.

3) Послуги, що надаються консультантами юридичної клініки, є безоплатними.

Важливо також зазначити, що юридична клініка діє відповідно до принципів:

1) законності;

2) об’єктивності;

3) безвідплатності надання правової допомоги;

4) повного інформування клієнта про правила роботи юридичної клініки;

5) конфіденційності;

6) компетентності та добросовісності.

 У місті Суми функціонують юридичні клініки, що входять до структури Сумського національного аграрного університету, Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ, Сумського державного університету.

Загальна інформація про діяльність юридичних клінік м. Суми

№ з/п

Назва

Розклад роботи

Контактна інформація

Документи відповідно до яких функціонують

1.

Юридична клініка «Довіра» Лабораторії практичного права юридичного факультету Сумського національного аграрного університету

Робочий час:

понеділок – п’ятниця з 9:00  до 11:00 та з 12:45 до 14:45
Вихідні дні:

субота і неділя

Адреса: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 160

(каб. 113 – 114 головного корпусу)

телефон: (0542) 78-76-42

електронна адреса:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

веб-сайт: http://sau.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1944:-lr&catid=303

- Положення про Лабораторію практичного права юридичного факультету СНАУ;

- Етичний кодекс юридичної клініки «Довіра»

2.

Юридична клініка «Правова допомога» Сумської філії Харківського національного університету  внутрішніх справ

Робочий час:

понеділок – п’ятниця з 14:00 до 16:00.

Вихідні дні: субота і неділя

Адреса: м. Суми, вул. Миру, 24

телефон: (0542) 33-03-18

веб-сайт: http://www.sfnuvs.sumy.ua/stud-zhytta/jurklinika.html

- Статут Сумської обласної громадської організації «ПРАВОВА ДОПОМОГА»;

- Положення про юридичну клініку «Правова допомога»

3.

Юридична клініка Сумського державного університету

Робочий час:

середа та четвер з 9.00 до 16.00.

Перерва на обід:

13:00 – 14:00.

Середа з 14.00 до 16.00 -внутрішня робота клініки

Адреса: м. Суми, вул. Покровська, 9/1 (перший поверх Конгрес Центру СумДУ),

електронна адреса:

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

facebook: https://www.facebook.com/groups/klinikasumdu

веб-сайт: http://clinic.law.sumdu.edu.ua/uk/golovna/

- Положення про юридичну клініку Сумського державногоБезоплатна первинна правова допомога

Законом України «Про безоплатну правову допомогу», який набрав чинності 09 липня 2011 року, передбачено формування в Україні системи безоплатної правової допомоги.

Відповідно до цього Закону система складається з двох взаємопов’язаних складових – систем безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Безоплатна вторинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Таку допомогу надають спеціально створені протягом 2012-2014 років центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога

1) Інформаційний плакат з питань безоплатної первинної правової допомоги;

bpd

Право на безоплатну правову допомогу – гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця, чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом.

ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ

Важливими напрямками правової допомоги малозабезпеченим верствам населення є робота "юридичних" клінік вищих навчальних закладів м. Суми та координаційної ради молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області. Такі клініки працюють на базі Сумського державного університету, юридичного факультету інституту економіки та менеджменту Сумського Національного аграрного університету, Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.

КОЖЕН МАЄ ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ

У роботі по прийому громадян постійно забезпечується поважне ставлення до громадян, уважний підхід до їх потреб і запитів.

Прийом здійснюється наодинці з громадянином, що забезпечує останньому конфіденційність обговорення питання.

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги проводиться у громадських приймальнях Головного територіального управління юстиції у Сумській області щовівторка та щочетверга з 10 до 16 години а адресами:

м.Суми, вул.Герасима Кондратьєва, 28;

м.Суми, вул.Харківська, 41;

м.Суми, вул.Троїцька, 17.

Також цілодобово в автоматичному режимі діє Онлайн-приймальня.

Визначальними принципами надання правової допомоги, що гарантується державою, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» є її доступність та якість.

 Пам'ятка для осіб, що звертаються за захистом в Україні


Безоплатна вторинна правова допомога

Від часу набрання чинності 9 липня 2011 року Законом України «Про безоплатну правову допомогу» Міністерством юстиції України здійснюється формування системи безоплатної правової допомоги в Україні.

В зв’язку з цим, управління юстиції повідомляє про нормативно-правові документи, що регулюють утворення системи установ, уповноважених на надання безоплатної вторинної допомоги:

Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

Постанова КМУ про умови оплати праці Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень від 20.06.2012 № 552;

Розпорядження КМУ про схвалення Концепції Державної цільової програми формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 роки від 04.07.2012 № 435-р;

Наказ МЮУ про затвердження Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги від 15.06.2012 № 891/5;

Наказ МЮУ про затвердження Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги від 02.07.2012 №967/5;

Пам'ятка про організацію проведення конкурсу з відбору адвокатів.

Інформація щодо контактної інформації центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1363 «Про затвердження Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою» зі змінами та доповненнями доводимо до відома єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги 0-800-213103 та адресу електронної пошти Регіонального центру з надання безоплатної  вторинної правової допомоги у Сумській області, за якою передаються повідомлення про випадки затримання осіб, залучення захисника за призначенням та для проведення окремих процесуальних дій.

Функціонування єдиного телефонного номера передбачає переадресацію вхідного дзвінка до відповідного центру автоматично. У разі тимчасової неможливості прийняти відповідним центром телефонний дзвінок (лінії зв’язку тимчасово недоступні) система автоматично переадресує вхідний дзвінок до найближчого сусіднього центру. Дзвінок на номер 0-800-213103 є безкоштовним для абонентів фіксованого зв’язку України. Для абонентів мобільного зв’язку дзвінок платний, і його вартість визначається тарифами відповідного оператора. Дзвінки неможливі з таксофонів та з-за кордону.

 
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Мобільні телефони чергової частини: 050 412 47 25, 067 313 66 90 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:0-800-213103

Електронна адреса:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.