Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Відділ судової роботи та міжнародної правової допомоги
Посада ПІБ        Телефон        Адреса, електронна пошта
Начальник відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Панасенко Богдан Анатолійович  (0542) 65-88-67

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Завідувач сектору судової роботи та міжнародного спіробітництва  у Полтавській області відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги  Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Чемерис
Віталій
Михайлович
(0532) 60-93-39

36014, м. Полтава,

вул. Соборності, 45

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач сектору судової роботи та міжнародного спіробітництва  у Чернігівській області відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги  Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Зенченко
Наталія
Вікторівна

(0462) 77-51-88

            65-15-28

14000, м.Чернігів,

проспект Миру, 43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення 

 1. Відділ судової роботи та міжнародної правової допомоги (далі – відділ) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) без права юридичної особи і підпорядковується безпосередньо першому заступнику начальника та начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. До складу відділу входять: сектор судової роботи та міжнародного співробітництва у Полтавській області та сектор судової роботи та міжнародного співробітництва у Чернігівській області (далі – сектори).
 3. Відділ та сектори у своїй діяльності керуються Конституцією, законами України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції відділу, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. Відділ та сектори взаємодіють з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) з питань, віднесених до їх компетенції.
 5. Відділ та сектори створюються відповідно до штатного розкладу.
 6. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу».
 7. Обов’язки посадових осіб відділу та секторів регламентуються їх посадовими інструкціями.
 1. Положення про відділ та сектори затверджуються наказами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Зміни і доповнення до Положення про відділ та сектори вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.
 3. Відділ має свою печатку та необхідні штампи.

ІІ. Основні завдання відділу

 

 1. Забезпечення самопредставництва інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб в судах України.
 2. Забезпечення самопредставництва інтересів держави в судах України, у випадках передбачених законом.
 3. Забезпечення звернення до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, та самопредставництва держави, Міністерства юстиції України у таких справах.
 4. Забезпечення самопредставництва інтересів заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини в судах України.
 5. Забезпечення самопредставництва інтересів посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 6. Забезпечення самопредставництва інтересів членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів (які не очолюють міністерств) та Міністра юстиції України, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 7. Забезпечення самопредставництва інтересів структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України в судах України.
 8. Забезпечення самопредставництва інтересів Державної пенітенціарної служби України в судах України.
 9. Забезпечення самопредставництва Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.
 10. Забезпечення самопредставництва інтересів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління) в судах України.
 11. Забезпечення самопредставництва інтересів посадових та службових осіб міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 12. Забезпечення представництва інтересів міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, в межах повноважень відділу.
 1. Забезпечення представництва інтересів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених діючим законодавством, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції відділу.
 2. Забезпечення представництва інтересів міжрегіонального управління під час досудового врегулювання спорів в межах компетенції відділу.
 3. Забезпечення виконання покладених на Міністерство юстиції України, міжрегіональне управління, інших завдань, визначених законодавством, при забезпеченні самопредставництва в судах України, у випадках передбачених законодавством.
 4. Забезпечення представництва інтересів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких відноситься до компетенції відділу, в судах України.
 5. Організація взаємодії судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України. Забезпечення виконання положень міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах.
 6. Участь в діяльності регіонального відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини при Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), виконання доручень представника Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
 7. Проведення експертизи нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини та практиці Європейського суду з прав людини.
 8. Проведення роботи пов’язаної з забезпеченням захисту майнових прав та інтересів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, погодження (візування) проектів договорів.
 9. Захист інтересів іноземних осіб в судах України відповідно до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, за дорученням Мін’юсту України.
 10. Здійснення контролю за діяльністю атестованих судових експертів.

                                            ІІІ. Функції відділу

 

 1. Самопредставництво в судах України Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб.
 2. Самопредставництво в судах України держави, у випадках передбачених законом.
 1. Самопредставництво в судах України держави, Міністерства юстиції України, при зверненні до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини.
 2. Самопредставництво в судах України заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
 3. Самопредставництво в судах України посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень.
 4. Самопредставництво в судах України членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів (які не очолюють міністерств) та Міністра юстиції України, як суб’єктів владних повноважень.
 5. Самопредставництво в судах України структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України.
 6. Самопредставництво в судах України Державної пенітенціарної служби України.
 7. Самопредставництво Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.
 8. Самопредставництво міжрегіонального управління в судах України.
 9. Самопредставництво посадових та службових осіб міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 10. Представництво міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді, в межах повноважень відділу.
 11. Представництво Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених діючим законодавством, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції відділу.
 12. Представництво міжрегіонального управління, під час досудового врегулювання спорів в межах компетенції відділу.
 13. Представництво інтересів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, держави, у випадках передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких відноситься до компетенції відділу, в судах України.
 14. Здійснює всі необхідні та, передбачені процесуальним законодавством, заходи щодо підготовки матеріалів та безпосереднього захисту прав та інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 15. Повідомляє Міністерство юстиції України про проміжні та остаточні результати розгляду справ щодо захисту інтересів Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України в судах та направляє копії необхідних документів.
 16. Здійснює моніторинг розгляду судами Сумської, Полтавської та Чернігівської областей справ, стороною яких є Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) або його територіальні підрозділи.
 17. Готує для направлення до Міністерства юстиції України копії всіх матеріалів справи та проект апеляційної (касаційної) скарги у випадку винесення судом першої інстанції (апеляційним судом) рішення не на користь Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України.
 18. Готує, встановлені Міністерством юстиції України, звіти з питань діяльності відділу.
 19. Здійснює експертизу нормативно-правових актів на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод людини та практиці Європейського суду з прав людини.
 20. Проводить роботу щодо забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) відповідних працівників Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 21. Організовує та здійснює претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
 22. Організовує, забезпечує та контролює виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції.
 23. Організовує взаємодію судів та інших органів державної влади у цивільних та кримінальних справах із компетентними органами іноземних держав на підставі законів, міжнародних договорів України.
 24. Організовує та контролює виконання іноземних запитів і доручень, що надходять на підставі міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах.
 25. Забезпечує виконання доручень компетентних органів іноземних держав щодо вручення документів та здійснення окремих процесуальних дій, клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів на території України, контролює правильність та своєчасність їх виконання.
 26. Забезпечує правильність оформлення документів при подачі судами області доручень компетентним органам іноземних держав про вручення документів, здійснення окремих процесуальних дій та спрямовує їх за належністю.
 1. Забезпечує правильність оформлення документів при внесенні громадянами та судами області клопотань про визнання та виконання на території іноземних держав судових рішень по цивільним справам та вироків в частині цивільного позову та спрямовує їх за належністю.
 2. Подає клопотання про приведення покарання, призначеного вироком іноземного суду засудженій особі, у відповідність до законодавства України та здійснює самопредставництво у судах України у межах поданих клопотань.
 3. Здійснює іншу діяльність щодо міжнародно-правового співробітництва, передбачену законодавством України.
 4. Готує звітні статистичні дані про стан виконання зобов’язань, взятих міжнародними договорами України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції.
 5. Готує звіти з питань опрацювання доручень та клопотань щодо виконання міжнародних договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах, а також конвенцій і угод щодо діяльності установ юстиції.
 6. Бере участь у семінарах для відповідальних працівників районних, міськрайонних судів області з питань оформлення документів на виконання міжнародних договорів, а також конвенцій і угод України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних, кримінальних справах.
 7. За дорученням Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що знаходяться в провадженні Європейського суду з прав людини, у яких Україна є стороною, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини.
 8. Здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів (далі – судові експерти).
 9. У встановленому порядку, із залученням кваліфікованих судових експертів науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України проводить перевірки судових експертів з дотримання нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності.
 10. Розглядає листи, заяви, скарги, здійснює прийом громадян з питань, що пов’язані зі здійсненням контролю за діяльністю атестованих судових експертів.
 11. Проводить аналізи (узагальнення) інформації та готує звітність щодо контролю за діяльністю судових експертів.
 12. За дорученням Міністерства юстиції України здійснює іншу діяльність, що пов’язана зі здійсненням контролю за діяльністю атестованих судових експертів.
 13. Вносить на розгляд засідань колегії та оперативних нарад питання щодо найважливіших напрямків діяльності відділу.
 14. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу.
 15. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання наказів Міністра юстиції України, начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 1. Права та обов’язки відділу:

 

 1. Одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи від судів, структурних підрозділів, посадових осіб Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та територіальних органів міжрегіонального управління.
 2. Брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, які стосуються роботи відділу.
 3. Вносити начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та першому заступнику пропозиції з питань удосконалення роботи відділу та забезпечення належного виконання завдань, покладених на відділ, доповідні та аналітичні записки щодо реалізації відділом покладених на нього завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції відділу.
 4. Начальник відділу має право:

1) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

2) брати участь у справах, діяти в судах України від імені держави, у випадках, передбачених законом, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

3) брати участь у справах, діяти в судах України в інтересах держави, від імені Міністерства юстиції України, при зверненні до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

4) брати участь у справах, діяти в судах України від імені заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

5) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

6) брати участь у справах, діяти в судах України від імені членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів (які не очолюють міністерств) та Міністра юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

7) брати участь у справах, діяти в судах України від імені структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

8) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Державної пенітенціарної служби України з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

9) брати участь у справах, діяти від імені Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

10) брати участь у справах, діяти в судах України від імені міжрегіонального управління,  з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

11) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

12) представляти інтереси міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді;

13) представляти інтереси Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, міжрегіонального управління, держави, у випадках передбачених законом, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції відділу;

14) представляти Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, міжрегіональне управління та їх посадових осіб, державу, у випадках, передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких відноситься до компетенції відділу: в судах України, інших органах влади, з питань, що належать до компетенції відділу;

15) представляти інтереси міжрегіонального управління під час досудового врегулювання спорів в межах компетенції відділу;

16) засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

17) засвідчувати копії документів, що подаються до суду, до органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді.

 1. Головні та провідні спеціалісти Відділу мають право:

1) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та їх посадових осіб з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

2) брати участь у справах, діяти в судах України від імені держави, у випадках, передбачених законом, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

3) брати участь у справах, діяти в судах України в інтересах держави, від імені Міністерства юстиції України, при зверненні до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих Державному бюджету України внаслідок виплати відшкодування за рішеннями Європейського суду з прав людини, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

4) брати участь у справах, діяти в судах України від імені заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

5) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб Міністерства юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

6) брати участь у справах, діяти в судах України від імені членів Кабінету Міністрів України: Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів (які не очолюють міністерств) та Міністра юстиції України, як суб’єктів владних повноважень, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

7) брати участь у справах, діяти в судах України від імені структурних підрозділів Міністерства юстиції України, комісій, інших органів, утворених при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

8) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Державної пенітенціарної служби України з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

9) брати участь у справах, діяти від імені Міністерства юстиції України, як органу, якому надано право звертатися до суду в інтересах іноземних осіб під час розгляду справ у судах України у випадках, передбачених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом подання позову, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

10) брати участь у справах, діяти в судах України від імені міжрегіонального управління, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

11) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб міжрегіонального управління, як суб’єктів владних повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат, окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

12) представляти інтереси міжрегіонального управління, його посадових осіб в органах, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді, з правом звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді;

13) представляти інтереси Міністерства юстиції України, Кабінету Міністрів України та їх посадових осіб, міжрегіонального управління, держави, у випадках передбачених законом, на стадії виконавчого провадження в межах компетенції відділу;

14) представляти Кабінет Міністрів України, Міністерство юстиції України, міжрегіональне управління та їх посадових осіб, державу, у випадках, передбачених законом, інших осіб, правове забезпечення яких відноситься до компетенції відділу: в судах України, інших органах влади, з питань, що належать до компетенції відділу;

15) представляти інтереси міжрегіонального управління під час досудового врегулювання спорів в межах компетенції відділу;

16) засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

17) засвідчувати копії документів, що подаються до суду, до органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо судді.

 1. Керівництво відділу

 

 1. Відділ очолює начальник відділу судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – начальник відділу), який забезпечує виконання завдань і функцій, окреслених Положенням про відділ судової роботи та міжнародної правової допомоги Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), несе персональну відповідальність за результати організації та діяльності відділу, забезпечує дотримання трудової та виконавчої дисципліни працівниками відділу, вносить начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) пропозиції щодо заохочення та стягнення щодо працівників відділу, розподіляє обов’язки між працівниками відділу, виконує інші обов’язки, передбачені посадовою інструкцією.
 2. Начальник відділу контролює, організовує роботу відділу та секторів відповідно до планів роботи, заходів та доручень.
 3. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований першому заступнику начальника та начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. Призначення на посаду начальника відділу здійснюється наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), відповідно до Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі або поза конкурсом у випадках визначених чинним законодавством. Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 5. Начальник відділу у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції відділу, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 6. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 7. Начальник відділу має навички роботи на комп'ютері та знає програмні засоби, необхідні для виконання поставлених завдань, володіє знаннями з питань, віднесених до компетенції відділу, правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та гігієни праці.
 1. Організація роботи відділу

 Відділ та сектори здійснюють свою діяльність відповідно до планів роботи Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), затверджених у встановленому порядку.

 1. Відділ та сектори організовують роботу у тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Працівники відділу та секторів здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 3. Начальник відділу, на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), заміщається головним або провідним спеціалістом відділу, які тимчасово призначаються наказом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

         У випадку відсутності начальника відділу у зв’язку з відрядженням, відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує головний спеціаліст або особа, визначена наказом керівника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

VII. Взаємовідносини відділу

 1. Відділ та сектори взаємодіють з судами, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, а також з підприємствами, установами, організаціями з питань, що відносяться до компетенції відділу.
         2. Відділ та сектори взаємодіють з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та його територіальними підрозділами з питань, що відносяться до їх компетенції.