Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Сектор  комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Суми)
 
Посада ПІБ        Телефон        Адреса, електронна пошта
Завідувач сектору комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Діхтяренко
Анна Олександрівна 

(*декретна відпустка)

(0542) 66-19-49 

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

В.о. завідувача сектору комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Марченко
Катерина
Олександрівна
(0542) 66-19-49

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 1. Сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – сектор) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління) без права юридичної особи.
 2. Сектор створюється відповідно до штатного розпису.
 3. Сектор підпорядковується безпосередньо начальнику міжрегіонального управління та першому заступнику начальника.
 4. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції сектору, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника міжрегіонального управління.
 5. Положення про сектор затверджується наказом міжрегіонального управління.

 

ІІ. Основні завдання сектору

 1. Створення умов для реалізації конституційних прав громадян на інформацію з метою залучення широкої громадськості області до процесів  формування  та  реалізації державної правової політики, прийняття суспільно важливих управлінських рішень.
 2. Забезпечення  ефективної  взаємодії  із засобами масової інформації (далі – ЗМІ), підтримання діалогових відносин з громадськістю шляхом висвітлення  повсякденної діяльності міжрегіонального управління та його структурних підрозділів в ЗМІ, соціальних мережах, офіційній веб-сторінці міжрегіонального управління.
 3. Аналіз і координація діяльності структурних підрозділів міжрегіонального управління щодо інформування громадськості з питань,  що належать до сфери їх управління. Узагальнення і підготовка відповідних матеріалів.
 4. Підготовка інформації про діяльність міжрегіонального управління, створення та реалізація тематичних медіа-планів та проєктів, організація оприлюднення в пресі, на каналах телебачення і радіомовлення, соціальних мережах, офіційній веб-сторінці міжрегіонального управління, підготовлених структурними підрозділами.
 5. Здійснення моніторингу висвітлення ЗМІ діяльності міжрегіонального управління, організація оперативного реагування на критичні публікації, виступи, повідомлення тощо.
 6. Встановлення та підтримка робочих контактів з редакціями українських газет і журналів, теле-, радіокомпаній та інформаційних агентств, надання в межах своєї компетенції необхідної інформації українським ЗМІ та представникам закордонних ЗМІ, акредитованим в Україні.
 7. Підготовка щоденних оглядів друкованих та електронних ЗМІ, радіо і телебачення та подання для ознайомлення керівництву міжрегіонального управління.
 8. Виготовлення фото-, аудіо-, відео- та іншої інформаційної продукції для використання її в інформаційній діяльності міжрегіонального управління.
 9. Координація, контроль та планування роботи щодо наповнення офіційної веб-сторінки, сторінки у фейсбуці міжрегіонального управління.
 10. Залучення представників ЗМІ  до вивчення  громадської  думки  стосовно шляхів розв'язання гострих проблем у сфері діяльності міжрегіонального управління.
 11. Підготовка звітності за напрямами діяльності сектору.
 12. Здійснення інших функцій відповідно до доручень керівництва міжрегіонального управління.

 

ІІІ. Функції сектору

 1. Вживає  заходів щодо доведення до відома населення через ЗМІ змісту діяльності міжрегіонального управління та його структурних підрозділів.
 2. Забезпечує, за необхідності, участь журналістів у заходах, які проводяться міжрегіональним управлінням.
 3. Готує пропозиції щодо створення теле- та радіопрограм з інформаційно-аналітичного висвітлення діяльності міжрегіонального управління на місцевих телерадіоканалах.
 4. Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення  системи забезпечення інформаційної відкритості міжрегіонального управління, вдосконалення нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення дотримання прав громадян на звернення.
 5. Здійснює поширення офіційної інформації міжрегіонального управління відповідно до  законодавства,  зокрема: розміщення у ЗМІ, на веб-сайтах, сторінці у фейсбуці статистичної, соціологічної, правової, довідкової та іншої актуальної інформації, що цікавить широку громадськість; анонсування подій та заходів; публікування звітності щодо виконання програм і планів, спрямованих на виконання завдань у визначеній сфері діяльності.
 6. Здійснює взаємодію міжрегіонального управління та друкованих і аудіовізуальних ЗМІ, що базується на різноманітності засобів комунікації (прес-конференції, брифінги, тематичні зустрічі з журналістами, поширення інформаційних матеріалів та інше).
 7. Здійснює інформаційне забезпечення участі міжрегіонального управління у проведенні «круглих столів», «гарячих ліній», інших виступів у ЗМІ, підготовку відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів.
 8. Налагоджує і підтримує зв'язки з державними, громадськими та  іншими інформаційними структурами з метою залучення їх до спільного вирішення покладених на сектор завдань, надає в межах компетенції ЗМІ,  інформацію  про діяльність міжрегіонального управління.
 9. Здійснює   інформаційний   супровід  питань  діяльності міжрегіонального управління,  підготовку добірок  відповідних інформаційних   матеріалів,  експрес-аналізів (дайджестів) матеріалів преси, радіо та телебачення.
 10. Організовує у межах компетенції міжрегіонального управління опублікування  у  мережі Інтернет і ЗМІ нормативно-правових актів (проєктів) та  коментарів до них, узагальнення відповідних матеріалів.
 11. Забезпечує систематичне публікування відкритої статистичної інформації  про  явища і процеси, що відбуваються у сфері діяльності міжрегіонального управління, яка не підпадає під дію обмежень, установлених законами.
 12. Готує  тексти  прес-релізів,  інших повідомлень про основні заходи,  що проводяться міжрегіональним управлінням або за його участю.
 13. Вносить на розгляд засідань колегії та оперативних нарад питання щодо основних напрямів діяльності сектору.
 14. Здійснює  розгляд  звернень  громадян з питань, що належать до компетенції сектору, у порядку, встановленому законодавством.
 15. Забезпечує вивчення із залученням фахівців, експертів (за згодою)  питань взаємодії зі ЗМІ безпосередньо на місцях; вносить пропозиції щодо підвищення ефективності спільної діяльності.
 16. Спільно з відповідними структурними підрозділами міжрегіонального управління проводить аналіз діяльності громадських організацій в області, готує пропозиції щодо заходів, спрямованих на поліпшення взаємодії міжрегіонального управління з громадськими організаціями щодо  здійснення  соціально-економічних реформ, розбудови демократії,  соціальної,  правової  держави, розвитку громадянського суспільства.
 17. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання наказів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління. 

 

IV. Права та обов’язки сектору

 1. Одержувати необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи від структурних підрозділів, посадових осіб міжрегіонального управління.
 2. Брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, які стосуються роботи сектору.
 3. Залучати спеціалістів міжрегіонального управління та його структурних підрозділів (за згодою керівників) для забезпечення виконання завдань, покладених на сектор.
 4. Вносити начальнику міжрегіонального управління та першому заступнику начальника пропозиції з питань удосконалення роботи сектору та забезпечення належного виконання завдань, покладених на сектор, доповідні та аналітичні записки щодо реалізації сектору покладених на нього завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції сектору.

    

V. Керівництво

 1.  Сектор очолює завідувач сектору комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – завідувач сектору), який забезпечує виконання завдань і функцій, окреслених Положенням про сектор комунікації з громадськістю Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.
 2. Завідувач сектору безпосередньо підпорядкований першому заступнику начальника та начальнику міжрегіонального управління.
 3. Призначення на посаду завідувача сектору здійснюється наказом міжрегіонального управління, відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 на конкурсній основі або поза конкурсом у випадках визначених чинним законодавством; звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 наказом міжрегіонального управління.
 4. Завідувач сектору у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), міжнародними договорами, ратифікованими Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції сектору.
 5. Відповідно до вимог Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889 на посаду завідувача сектору призначається громадянин України з вищою освітою не нижче магістра, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років та вільно володіє державною мовою.
 6. У встановленому порядку вносить начальнику міжрегіонального управління подання про заохочення працівників сектору та притягнення до дисциплінарної відповідальності.
 7. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи сектору.
 8. Розробляє і вносить на затвердження начальнику міжрегіонального управління посадові інструкції працівників сектору.
 9. Координує взаємодію сектору з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління, друкованими та аудіовізуальними ЗМІ.
 10. Аналізує стан і тенденції розвитку взаємодії міжрегіонального управління із ЗМІ в контексті відкритості та прозорості його діяльності та взаєморозуміння, вносить пропозиції  щодо поглиблення позитивних тенденцій.
 11. Організовує роботу з інформаційно-аналітичного забезпечення засобів масової інформації щодо висвітлення діяльності міжрегіонального управління, проведення моніторингу оприлюднених матеріалів.
 12. Забезпечує підготовку  і  проведення прес-конференцій, семінарів,  нарад за участю керівництва міжрегіонального управління з представниками ЗМІ.
 13. Узагальнює і запроваджує позитивний досвід взаємодії міжрегіонального управління із ЗМІ.
 14. Організовує, координує  і  контролює роботу з розгляду працівниками сектору звернень від ЗМІ, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що належать до компетенції сектору, готує відповіді.
 15. Забезпечує, за участю інших структурних підрозділів міжрегіонального управління, постійне оновлення інформації на офіційній веб-сторінці, сторінці у фейсбуці управління.
 16. Готує у встановленому порядку запити щодо отримання від структурних підрозділів міжрегіонального управління, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що належать до компетенції сектору.
 17. Представляє сектор у державних установах та громадських організаціях з питань, віднесених до його компетенції.
 18. Вносить пропозиції щодо удосконалення роботи міжрегіонального управління.
 19. Контролює, відповідає за якість та правдивість виготовленої фото-, аудіо-, відео- та іншої інформаційної продукції.
 20. Завідувач сектору повинен мати навички роботи на комп'ютері та знати програмні засоби, необхідні для виконання поставлених завдань, володіти законодавством з питань, віднесених до компетенції сектору, правилами техніки безпеки, пожежної безпеки та гігієни праці.

 

VI. Організація роботи сектору

 1. Сектор здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи міжрегіонального управління, затверджених належним чином.
 2. Працівники сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником міжрегіонального управління.
 3. На час відсутності з поважних причин завідувача сектору (відпустка, хвороба тощо), виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста сектору або іншу, визначену керівництвом посадову особу.

 

VII. Взаємовідносини сектору

 1.  Сектор взаємодіє з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління з питань, віднесених до його компетенції.
 2. Взаємодіє з представниками засобів масової інформації визначених регіонів.
 3. Здійснює комунікацію з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними особами приватного та публічного права.