Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

(м. Суми)

Посада ПІБ        Телефон        Адреса, електронна пошта

Начальник Управління нотаріату
Північно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Молодцов Едуард В'ячеславович 

(0542) 66-19-44

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

В.о. заступника начальника Управління - начальника Центрального відділу з питань нотаріату Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)  Фененко Світлана Сергіївна (0542) 66-19-47

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28 

aЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

       


ПОЛОЖЕННЯ

про Управління нотаріату

 Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 

 1. Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі - Управління нотаріату) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Управління нотаріату у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про нотаріат», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, наказами начальника Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, а також даним Положенням.
 3. Управління нотаріату підпорядковується начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та першому заступнику начальника згідно з розподілом функціональних повноважень.
 4. До працівників Управління нотаріату можуть застосовуватись заохочення, передбачені Законом України «Про державну службу» та Кодексом законів про працю України, що містяться у Правилах внутрішнього трудового розпорядку та Колективному договорі.
 5. Працівники Управління нотаріату несуть відповідальність згідно із законодавством України за невиконання чи неналежне виконання покладених на них службових обов’язків.
 6. Склад Управління нотаріату встановлюється відповідно до штатного розпису.
 7. Положення про Управління нотаріату затверджується наказом міжрегіонального управління. Зміни і доповнення до Положення про Управління нотаріату вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

ІІ. Основні завдання Управління нотаріату

 

 1. Реалізація державної правової політики у галузі діяльності установ нотаріату, сприяння розвитку системи надання правової допомоги з метою реалізації прав і свобод громадян, забезпечення захисту прав людини і громадянина у сфері діяльності нотаріату.
 2. Здійснення міжнародно – правового співробітництва в межах повноважень.
 3. Організація роботи установ нотаріату, перевірка їх діяльність та вжиття заходів до її поліпшення.
 4. Організація роботи з кадрами в установах нотаріату, підвищення їх кваліфікації.
 5. Організація розгляду звернень громадян з нотаріальних питань, що надходять до міжрегіонального управління та узагальнення результатів їх розгляду.
 6. Здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних; забезпечення надання методологічної , методичної та іншої допомоги суб’єктам первинного фінансового моніторингу.
 7. Здійснення аналітичної та організаційної роботи щодо діяльності установ нотаріату, їх методичне забезпечення.

                            ІІІ. Функції Управління нотаріату

 1. Організовує роботу установ нотаріату, перевіряє їх діяльність і вживає заходів до її поліпшення, здійснює керівництво державними нотаріальними конторами та перевірку організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених на це посадових осіб органу місцевого самоврядування (далі – уповноважені особи), контролює дотримання нотаріусами, уповноваженими особами порядку вчинення нотаріальних дій та виконання ними правил нотаріального діловодства.
 2. Забезпечує та контролює діяльність нотаріального архіву щодо зберігання нотаріальних документів.
 3. Здійснює облік уповноважених осіб, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця уповноваженої особи.
 4. Визначає нотаріальний округ, реєструє приватну нотаріальну діяльність, веде та зберігає реєстраційні справи приватних нотаріусів, уносить зміни в реєстраційне посвідчення та анулює його, контролює дотримання вимог щодо організації робочого місця приватного нотаріуса.
 5. Організовує стажування уповноважених осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю з питань оформлення спадкових прав.
 6. Контролює обіг спеціальних бланків нотаріальних документів.
 7. Контролює своєчасність та правильність внесення нотаріусами записів до Єдиних реєстрів, що діють у системі нотаріату та своєчасність та правильність унесення уповноваженими особами записів до Спадкового реєстру.
 8. Зупиняє, припиняє діяльність приватних нотаріусів, готує обґрунтовані подання до Міністерства юстиції України щодо анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю.
 9. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб до складання кваліфікаційного іспиту на право на заняття нотаріальною діяльністю.
 10. Уносить подання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату про допуск осіб, приватна нотаріальна діяльність яких не здійснювалася протягом трьох років після отримання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю і які не працювали нотаріусами, консультантами державної нотаріальної контори чи помічниками (консультантами) приватних нотаріусів, не були посадовими особами, які здійснюють керівництво та контроль за діяльністю нотаріату та які повинні підтвердити свою кваліфікацію шляхом складання нового кваліфікаційного іспиту в порядку, встановленому чинним законодавством, до подання заяви про реєстрацію нотаріальної діяльності.
 11. Забезпечує ведення Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів, Єдиного реєстру нотаріусів, Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
 12. Здійснює аналітично-методичне забезпечення нотаріальної діяльності, узагальнює та регулює нотаріальну практику, готує для нотаріусів та уповноважених осіб роз'яснення в межах своєї компетенції, готує пропозиції щодо його вдосконалення.
 13. Забезпечує і контролює виконання міжнародно – правових договорів України з питань правової допомоги в цивільних, сімейних справах в межах компетенції, а також конвенцій та угод щодо діяльності установ нотаріату.
 14. Вносить пропозиції щодо розміру плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру та встановлює розміри плати, також забезпечує організаційне керівництво цією роботою.
 15. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, пов’язаних з роботою підвідомчих установ нотаріату, виявляє та усуває причини, що породжують обґрунтовані скарги громадян.
 16. У встановленому порядку здійснює збір та узагальнення статистичної звітності про роботу установ нотаріату. Звітує перед Міністерством юстиції України про діяльність установ нотаріату.
 17. Організовує і проводить конференції, семінари, інші заходи, сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів.
 18. Здійснює нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю відповідних суб’єктів первинного фінансового моніторингу – нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги (далі – суб’єкти первинного фінансового моніторингу), шляхом проведення планових та позапланових перевірок, у тому числі виїзних.
 19. Здійснює регулювання з урахуванням політики, процедур та систем контролю оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою визначення відповідності заходів, що здійснюються суб’єктами первинного фінансового моніторингу (нотаріусами, адвокатами, особами, які надають юридичні послуги), та зменшення ризиків під час їх діяльності у цій сфері;
 20. Інформує Міністерство юстиції України з метою виконання покладених на нього завдань про виявлені порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті для їх усунення; подає (за наявності) Міністерства юстиції України інформацію про припинення діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу; забезпечує зберігання інформації, що надійшла від суб’єктів первинного та державного фінансового моніторингу і правоохоронних органів; одержує від суб’єктів первинного фінансового моніторингу інформацію, необхідну для виконання ним функцій з регулювання і нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
 21. Вимагає від суб'єктів первинного фінансового моніторингу дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, а в разі виявлення порушень вимог законодавства вживає заходів для їх усунення.
 22. Застосовує санкції до суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
 23. Забезпечує роботу комісії з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
 24. Готує статті, інформації, роз’яснення для публікацій у ЗМІ з питань діяльності Управління нотаріату.
 25. Здійснює інші функції, що відповідно до чинного законодавства покладені на структурні підрозділи міжрегіональних органів юстиції з питань нотаріату.

 

 1. IV. Права та обов’язки Управління нотаріату
 1. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства до розгляду питань, що належать до його компетенції.
 2. Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб.
 3. Скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, колегії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління нотаріату завдань.
 4. Здійснювати перевірки організації нотаріальної діяльності державних, приватних нотаріусів та уповноважених осіб.
 5. Залучати в установленому порядку до перевірок роботи установ нотаріату та приватних нотаріусів завідувачів державних нотаріальних контор, кваліфікованих нотаріусів з інших нотаріальних округів, а також представників відділень Нотаріальної палати України за їхньою згодою.
 6. Здійснювати перевірки суб’єктів первинного фінансового моніторингу - нотаріусів, адвокатів, осіб, які надають юридичні послуги.
 7. Вносити керівництву міжрегіонального управління пропозиції щодо організації діяльності та з питань удосконалення роботи з метою забезпечення належного виконання завдань, покладених на Управління нотаріату.
 8. Доводити до відома керівництва міжрегіонального управління доповідні та аналітичні записки щодо реалізації Управлінням нотаріату покладених на нього завдань, а також з інших питань, що належать до компетенції Управління нотаріату.
 1. V. Керівництво Управління нотаріату

 

 1. Керівництво Управлінням нотаріату здійснює начальник Управління нотаріату Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – начальник Управління нотаріату), який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 2. Начальник Управління нотаріату має заступника начальника Управління.
 3. Начальник Управління нотаріату:

1) забезпечує виконання завдань і функцій покладених на Управління нотаріату, відповідно до цього Положення;

2) вносить подання начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції про заохочення працівників Управління нотаріату або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

3) забезпечує виконання доручень Міністерства юстиції України, начальника міжрегіонального управління юстиції та його заступників, а також організовує, спрямовує та контролює роботу Управління нотаріату відповідно до цього Положення, планів роботи та доручень;

4) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівникам Управління нотаріату;

5) розробляє посадові інструкції працівників Управління нотаріату, розподіляє між ними обов’язки та визначає їх повноваження і ступінь відповідальності;

6) вносить пропозиції начальнику міжрегіонального управління про заохочення та стягнення до працівників Управління нотаріату;

7) проводить оперативні наради з питань, що пов’язані з діяльністю Управління нотаріату;

8) звітує перед начальником міжрегіонального управління про виконання покладених на Управління нотаріату завдань та планів роботи;

9) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Управління нотаріату;

10) організовує роботу щодо первинного розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію, доручень Міністерства юстиції України та іншої кореспонденції;

11) здійснює інші повноваження відповідно до норм чинного законодавства.

 1. На посаду начальника Управління нотаріату призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 2. Начальник Управління нотаріату зобов’язаний виконувати службові обов’язки у відповідності до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про державну службу», а також виконувати завдання, передбачені частиною ІІІ цього Положення.
 3. У випадку відсутності начальника Управління нотаріату у зв’язку з хворобою, відпусткою чи з інших причин, обов’язки начальника Управління нотаріату виконує заступник начальника Управління нотаріату або посадова особа, визначена керівником міжрегіонального управління.
 1. VI. Організація роботи Управління нотаріату
 1. Управління нотаріату здійснює свою роботу відповідно до планів роботи міжрегіонального управління, затверджених належним чином.
 2. Управління нотаріату організовує роботу у взаємодії з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління.
 3. Працівники Управління нотаріату здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником міжрегіонального управління.
 4. Управління нотаріату складає графіки проведення перевірок організації нотаріальної діяльності державних і приватних нотаріусів, дотримання ними порядку вчинення нотаріальних дій та виконання правил нотаріального діловодства, надає пропозиції щодо складу комісії.

VII. Взаємовідносини Управління нотаріату

 1. Управління нотаріату взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на відповідній території з питань, віднесених до компетенції Управління нотаріату.
 2. Управління нотаріату взаємодіє зі структурними підрозділами міжрегіонального управління з питань, віднесених до компетенції Управління нотаріату.