Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Посада

ПІБ

       Телефон       

Адреса, електронна пошта

Начальник Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми) - головний бухгалтер

Челядіна
Ірина Володимирівна 

(0542) 66-00-46

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми) Світлична
Надія
Іванівна 
(0542) 66-00-46

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник начальника Управління - начальник відділу планово-фінансової діяльності Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми) Кисла
Леся
Павлівна 
(0542) 66-19-34

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

В.о. начальника відділу оплати праці Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми)

Гребенюк
Олена
Вікторівна

(0542) 65-52-49

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку у Полтавській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми)

Горохова
Алла Володимирівна

(0532) 60-62-03

36014, м.Полтава,

вул.Соборності,45

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Начальник відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку у Чернігівській області Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіональногоуправління Міністерства юстиції (м. Суми) Сигута
Світлана Анатоліївна
(0462) 67-28-86

14000, м.Чернігів,

пр.Миру, 43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 

 1. Управління бухгалтерського обліку, фінансового та господарського забезпечення Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі– Управління) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління ).
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), цим Положенням і іншими нормативно-правовими актами.
 3. Структура та штатний розпис Управління затверджується Міністерством юстиції України у складі штатного розпису міжрегіонального управління.

 

ІІ. Основні завдання Управління

 

 1. Забезпечення реалізації покладених на міжрегіональне управління завдань щодо організації фінансово-економічної роботи, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної та іншої звітності.
 2. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства, достовірного відображення на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
 3. Забезпечення використання бюджетних асигнувань за цільовим призначенням.
 4. Здійснення централізованого бухгалтерського обліку витрат на утримання міжрегіонального управління, структурних підрозділів та підвідомчих установ.
 5. Здійснення організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міжрегіонального управління для створення належних умов роботи.

                                        ІІІ. Функції Управління

 

 1. Розробляє методичні рекомендації щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.
 2. Здійснює контроль за дотриманням правил ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності, у тому числі з використанням автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
 3. Здійснює методичне керівництво і організує роботу міжрегіонального управління з питань фінансування з Державного бюджету за рахунок загального та надходжень спеціального фондів.
 4. Своєчасно доводить структурним підрозділам та підвідомчим установам показники кошторису видатків на їх утримання.
 5. Встановлює, в межах кошторисних призначень, ліміти на використання енергоносіїв, комунальних послуг та інших витрат для утримання структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління.
 6. Організовує розробку штатних розписів структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління відповідно затвердженої Міністерством юстиції штатної чисельності.
 7. Складає проект кошторису на утримання міжрегіонального управління та його підвідомчих установ і подає на затвердження до Міністерства юстиції України.
 8. Здійснює дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасно подає на реєстрацію такі зобов'язання, здійснює платежі відповідно до взятих бюджетних зобов'язань.
 9. Забезпечує своєчасне нарахування та виплату заробітної плати, інших соціальних виплат та витрат на відрядження працівникам.
 10. Заключає договори, пов’язані з господарською діяльністю міжрегіонального управління та підвідомчих установ.
 11. Перераховує в повному обсязі податки до Державного і місцевих бюджетів.
 12. Забезпечує підготовку для розгляду пропозицій по встановленню надбавок, наданню матеріальної допомоги та преміюванню працівників.
 13. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову, бюджетну та іншу звітність, в порядку, встановленому нормативними актами.
 14. Приймає участь у розробленні та формуванні плати за надання державними нотаріусами додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру.
 15. Приймає учать у розробленні та формуванні плати за надання працівниками відділів державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг.
 16. Розробляє та складає, на підставі проектних показників структурних підрозділів та підвідомчих установ, бюджетні запити.
 17. Забезпечує збереження державної власності та суворе дотримання касової та розрахункової дисципліни.
 18. Забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.
 19. Здійснює контроль за зберіганням матеріальних цінностей міжрегіонального управління та його підвідомчих установ.
 20. Узагальнює заявки структурних підрозділів та підвідомчих установ на матеріально-технічне забезпечення.
 21. Здійснює контроль за проведенням розрахунків щодо закупівлі за бюджетні кошти товарів, робіт та послуг.
 22. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.
 23. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.
 24. Здійснює видатки на утримання структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління в межах затверджених Міністерством юстиції кошторисів.
 25. Здійснює організацію та методичне керівництво бухгалтерського обліку у відділах фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку у Полтавській та Чернігівській областях із застосуванням прогресивних форм і методів обліку.
 26. Організовує роботу по прийому, перевірці та зведенню бухгалтерської звітності підвідомчих установ.
 27. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.
 28. Складає зведену бухгалтерську звітність та забезпечує своєчасне подання її у Міністерство юстиції України та Головне Управління державної казначейської служби у Сумській області.
 29. Здійснює систематичний контроль за дотриманням Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності.
 30. Забезпечує своєчасне оформлення та подання платіжних документів в Головне Управління державної казначейської служби у Сумській області;
 31. Забезпечує користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан, результати діяльності та рух бюджетних коштів у структурних підрозділах та підвідомчих установах міжрегіонального управління.
 32. Забезпечує участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів у структурних підрозділах та підвідомчих установах міжрегіонального управління.
 33. Забезпечує доступ до публічної інформації, якою володіє Управління, та здійснює усі необхідні заходи щодо несанкціонованого доступу інших осіб до цієї інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 34. Координує роботу міжрегіонального управління щодо питань планування, фінансування, бухгалтерського обліку та звітності, організовує проведення нарад (семінарів) з фінансових питань.

IV. Права та обов’язки Управління

 

 1. Вимагати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління дотримання лімітного використання енергоносіїв, комунальних послуг, матеріалів та інших витрат для їх утримання.
 2. Здійснювати перевірки у структурних підрозділах та підвідомчих установах міжрегіонального управління з питань фінансово-господарської діяльності.
 3. Одержувати від структурних підрозділів та підвідомчих установ міжрегіонального управління відповідні документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на Управління завдань.
 4. За дорученням керівництва міжрегіонального управління, брати участь у засіданнях колегій, нарадах, семінарах.
 5. Представляти міжрегіональне управління в установленому порядку з питань, що належать до компетенції управління, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах, підприємствах, установах та організаціях.
 6. Вносити керівництву міжрегіональне управління пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю за витрачанням бюджетних коштів.
 7. Дотримуватися вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності.

 

Керівництво Управління

 1. Управління очолює начальник, який забезпечує виконання доручень начальника міжрегіонального управління, організовує, спрямовує та контролює роботу Управління відповідно до планів роботи.
 2. Начальник Управління призначається на посаду та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління.
3. На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Економіка» галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», за спеціальностями «Облік і оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Менеджмент» галузі знань «Управління та адміністрування», або інших прирівняних до них спеціальностей, має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.
 1. Начальник управління підпорядковується начальнику міжрегіонального управління згідно функціональних обов'язків.
 2. Координація діяльності начальника Управління, контроль за виконанням ним своїх повноважень здійснюються Головним Управлінням Державної казначейської служби у Сумській області, шляхом встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та складення звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та проведення оцінки його діяльності.
 3. Начальник Управління:

1) контролює, організовує роботу відділів відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

2) здійснює контроль за правильним та достовірним відображенням у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій, що проводяться установою;

3) забезпечує дотримання виконавчої та трудової дисципліни працівниками відділів;

4) готує пропозиції щодо структури Управління, щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відділів;

5) розробляє та подає на погодження начальнику міжрегіонального управління посадові інструкцій працівників відділів та передає їх на затвердження;

6) готує пропозиції щодо заохочення, встановлення надбавок за високі досягнення у праці, а в разі необхідності, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників;

7) забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між працівниками відділів Управління з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку;

8) погоджує проекти договорів, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів;

9) здійснює, у межах своїх повноважень, заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок;

10) здійснює контроль за складанням звітності;

11) здійснює контроль за цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

12) контролює додержання вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти;

13) підписує звітність та документи, які є підставою для перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів), проведення розрахунків відповідно до укладених договорів, оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна, проведення інших господарських операцій;

14) погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам;

15) контролює погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;

16) контролює дотримання вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна міжрегіонального управління;

17) контролює правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

18) вносить на розгляд начальника міжрегіонального управління пропозиції щодо визначення облікової політики, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

19) вживає заходи щодо підвищення рівня та ефективності роботи, ділової кваліфікації та підвищення відповідальності кожного працівника за доручену йому ділянку роботи;

20) проводить виробничі та оперативні наради у відділах Управління з питань, пов'язаних з роботою даних відділів;

21) організовує роботу по веденню діловодства, забезпечує дотримання працівниками встановленого порядку роботи із службовими документами та  їх зберіганням;

22) забезпечує виконання доручень Директора департаменту планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Міністерства юстиції України, начальника міжрегіонального управління;

23) організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Управління;

24) координує роботу Управління з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління щодо питань, які віднесені до компетенції Управління;

25) несе персональну відповідальність перед начальником міжрегіонального управління за виконання покладених на Управління завдань.

Організація роботи Управління

 1. Управління здійснює свою діяльність відповідно до затверджених належним чином планів роботи міжрегіонального управління.
 2. Управління організовує роботу в тісній взаємодії зі структурними підрозділами та підвідомчими установами міжрегіонального управління.
 3. Працівники Управління працюють відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
 4. У випадку відсутності начальника Управління у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших причин його обов’язки виконує особа, тимчасово призначена наказом начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

VII. Взаємовідносини Управління

Взаємодіє, отримує, в установленому законодавством порядку інформацію, документи та матеріали від структурних підрозділів, підвідомчих установ міжрегіонального управління, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб з питань, що належать до компетенції Управління.