Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Заява про реєстрацію перереєстрацію друкованого засобу масової інформації

Начальнику Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)
Ірині СВИСТУН
Заява*
про реєстрацію (перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації


Згідно із Законом „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" прошу (симо) зареєструвати (перереєструвати у зв'язку із зміною складу співзасновників, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичний (або такий, що продовжується) друкований засіб масової інформації.
Повідомляємо необхідні дані:

 1. Засновник (співзасновники) видання (якщо засновником є юридична особа - зазначаються її повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи; якщо засновником є фізична особа - зазначаються прізвище, ім'я (по батькові - за наявності), громадянство, адреса реєстрації місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків. Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;
  1. пов’язана  особа  (особи):  

якщо пов’язаною особою є юридична особа, засновник наводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;;
якщо пов’язаною особою є фізична особа, зокрема: чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими засновник здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації, засновник наводить прізвище, ім’я, по батькові цієї особи, її громадянство та родинний зв'язок із засновником, її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;
пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;.

 1. Вид видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест тощо)
 2. Статус видання: (вітчизняне, спільне)
 3. Назва (назви) видання: (мовою/мовами, якою/якими виходитиме у світ)
 4. Мова (и) видання: (змішаними мовами – української, російською, англійською тощо; паралельними випусками)
 5. Сфера розповсюдження: (місцева - в межах Сумської області, району, обласного центру)
 6. Категорії читачів: (верстви населення, на які розраховане видання - усе населення, дорослі, молодь, чоловіки, жінки, інваліди, студенти, працівники, певної галузі, науковці, педагоги тощо)
 7. Програмні цілі (основні принципи): (їх стисла характеристика: розвиток освіти, підвищення рівня духовності, розвиток довкілля, інформування населення з певних питань та ін.)
 8. Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:
 9. Юридична адреса засновника (кожного із співзасновників), його (їх) банківські реквізити та контактний телефон: (юридична  адреса,   що  наводиться  у  заяві,   повинна  співпадати  з адресою  юридичної особи, визначено у відповідних документах - статуті, свідоцтві про державну реєстрацію, положенні тощо)
 10. Місцезнаходження редакції:
 11. Вид видання за цільовим призначенням: (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне, релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне /понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама/, інформаційне, для дітей тощо).

У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, вказаних у заяві, зобов'язуюсь (ємося) протягом 1 місяця, з дня, коли такі зміни відбулись, повідомити реєструючий орган, в т. ч. внести зміни до правоустановчих документів.

Дата                                              ______________________                                                   ПІБ