Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Контроль за діяльністю судових експертів

Інформація щодо повноваження головних територіальних управлінь юстиції щодо контролю за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності: 

Головне територіальне управління юстиції відповідно до підпункту 4.5.1 пункту 4 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 N 1707/5 здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів. Головне територіальне управління юстиції згідно з підпунктами 6.7, 6.8 пункту 6 зазначеного Положення має право: 

-  залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту; 

- вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів.

Закон України "Про судову експертизу"

Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень

Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів

Про затвердження Порядку ведення державного Реєстру атестованих судових експертів 

Реєстр атестованих судових експертів