Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Нормативно-правова база з питань державної реєстрації друкованих засобів масової інформації

Закон України від 16 листопада 1992 року № 2782-XII «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2782-12

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів»

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1287-97-п

Наказ Міністерства юстиції України від 21 лютого 2006 року № 12/5 « Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0174-06

Закон України від 9 квітня 1999 року № 595-XIV «Про обов'язковий примірник документів».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/595-14

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 « Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів».

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/608-2002-п