Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

  Державна реєстрація громадських об’єднань

Перелік документів необхідних для державної реєстрації громадського  об’єднання:

 • Заява про державну реєстрацію створеної юридичної особи відповідної форми, передбаченої законодавством.
 • Установчий документ юридичної особи (статут), що повинен відповідати вимогам статті 11 Закону України «Про громадські об'єднання».
 • Протокол установчого з'їзду (конференції, зборів) громадського об'єднання, що повинен відповідати вимогам ст. 9 Закону України «Про громадські об'єднання».
 • Реєстр громадян, які брали участь в установчому з'їзді (конференції), що повинен відповідати ч. 11, ст. 9 Закону України «Про громадські об'єднання».
 • Відомості про керівні органи громадського об’єднання (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону а інші засоби зв’язку, відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське  об’єднання  для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку.
 • Документ, що підтверджує реєстрацію  іноземної особи у країні її місцезнаходження  (витяг із торгівельного, банківського, судового реєстру, тощо), у разі створення громадської спілки, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа.
 • Якщо документи подаються представником громадського об'єднання, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 • У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу нотаріально засвідчена копія документа, що засвідчує його повноваження).

         Платність послуги- Безкоштовно.

 Державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в ЄДР, у тому числі змін до установчих документів щодо Громадських об'єднань

Перелік документів необхідних для державної реєстрації змін до відомостей у тому числі змін до установчих документів:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

реєстр осіб (громадян), які брали участь в засіданні уповноваженого органу управління юридичної особи, - у разі внесення змін до відомостей про громадські об'єднання, політичні партії;

документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі змін, пов’язаних із входженням до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної особи;

документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених  законодавством;установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

            Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні члена керівного органу (крім керівника) така особа подає копію заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.

Платність послуги – 190 грн

            Не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об'єднання.

            Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу – підприємця та громадське формування, що не має статусу юридичної особи, у тому числі змін до установчих документів, пов’язаних із приведенням у відповідність до законодавства у строк, визначений таким законодавством

Державна реєстрація створення відокремленного підрозділу громадського об’єднання

Перелік документів для державної реєстрації створення відокремленого підрозділу громадського обєднання :

 • Заява про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання відповідної форми, передбаченої законодавством.
 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчено копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про створення відокремленого підрозділу.
 • Якщо документи подаються представником громадського об'єднання, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 • У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу
 • ( нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження).

         Платність послуги- Безкоштовно.

 Державна реєстрація припинення    громадського об’єднання

Перелік документів для припинення громадського формування:

 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи або відповідного органу юридичної особи, про припинення юридичної особи, що повинно  відповідати ст.25 Закону України «Про громадські об’єднання».
 • Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог,- у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи.
 • Для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, після процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторів (не менше двох і більше шести) місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

          Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті ліквідації.

          Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому     зберіганню.

 • Якщо документи подаються представником громадського об'єднання, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
 • У разі участі представника засновника (учасника) юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу,  (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження).

         Платність послуги- Безкоштовно

Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної   реєстрації :   ст.15 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

1. Документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

7) рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;

8) установчий документ юридичної особи, положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;

9) установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками) або уповноваженими ними особами;

10) внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;

11) документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

12) документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;

13) зображення та опис символіки повинні бути оформлені з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

2. Форми заяв про державну реєстрацію затверджуються Міністерством юстиції України.

 Вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу ст.16 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»

1. Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ) та назву.

2. Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

3. Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та цим Законом.

4. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

5. У найменуванні юридичних осіб забороняється використовувати:

повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";

терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

6. Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, юридичних осіб, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань.

7. Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, встановлюються Міністерством юстиції України.