Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Органи державної виконавчої служби
 • Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми);
 • Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми);
 • Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).
Посада ПІБ Телефон Адреса, електронна пошта

Заступник начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

 (0542) 65-88-65

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Заступник начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Бондарев
Ігор Валерійович
(0462) 60-45-48

14000, м.Чернігів,

проспект Миру, 43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Шевченко Максим Романович (0532) 56-83-77

36014,  м. Полтава, 

вул.Героїв-пожежників, 13

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

 

І. Загальні положення

 1. Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі - Управління) є територіальним органом державної виконавчої служби, входить до системи органів Міністерства юстиції України як структурний підрозділ Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі - міжрегіональне управління юстиції) та є підзвітним і підконтрольним Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - Департамент).
 2. Управління у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами міжрегіонального управління юстиції, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Управління

 1. Основними завданнями Управління є:

1) реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

3) організація, контроль та здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом.

ІІІ. Функції Управління

 1. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує, контролює здійснення примусового виконання рішень у випадках, передбачених законом, відповідним відділом примусового виконання рішень та відділом державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - Відділ);

2) забезпечує доступ державних виконавців до баз даних і реєстрів, у тому числі електронних, що містять інформацію про боржників, їхнє майно, в тому числі кошти;

3) організовує інформаційне забезпечення виконавчого провадження, зокрема електронного документообігу, забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження та забезпечує здійснення контролю за внесенням державними виконавцями відомостей про вчинені виконавчі дії;

4) здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

5) аналізує результати діяльності з питань примусового виконання рішень відповідного відділу примусового виконання рішень, Відділу, розробляє заходи щодо підвищення ефективності їх функціонування;

6) забезпечує ведення обліково-статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та Відділом, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;

7) за дорученням Департаменту представляє інтереси Департаменту під час розгляду справ у судах загальної юрисдикції, готує матеріали до розгляду цих справ;

8) за дорученням Департаменту проводить перевірки діяльності приватних виконавців;

9) погоджує питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;

10) розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із виконанням рішень, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

11) розглядає запити на отримання публічної інформації;

12) організовує освітньо-роз'яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Управління завдань;

13) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення директору Департаменту, начальнику міжрегіонального управління юстиції;

14) здійснює аналітичне, інформаційне, методичне та організаційне забезпечення виконання рішень;

15) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління юстиції.

 1. Права та обов’язки Управління
 2. Управління з метою організації своєї діяльності:

1) бере участь в організації роботи з підвищення кваліфікації кадрів Управління та підготовки звітів з кадрових питань;

2) здійснює контроль та координує діяльність Відділу;

3) вносить начальнику відповідного міжрегіонального управління юстиції подання, погоджене з директором Департаменту, щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Управління, Відділу;

4) вносить начальнику відповідного міжрегіонального управління юстиції пропозиції щодо організаційного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Управління, Відділу;

5) бере участь у межах своєї компетенції у забезпеченні дотримання державної таємниці в Управлінні, Відділі;

6) забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції;

7) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

8) забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440.

 1. Управління має право:

1) залучати до виконання завдань, покладених на Управління, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

4) здійснювати перевірки та брати участь у перевірках роботи Відділу;

5) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

 1. Керівництво Управління
 2. Управління очолює заступник начальника міжрегіонального управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник Управління забезпечення примусового виконання рішень (далі - начальник Управління).

На посаду начальника Управління призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право», має досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, досвід роботи у сфері права не менше двох років.

Начальник Управління та його заступники (у тому числі заступник начальника Управління - начальник відділу примусового виконання рішень) призначаються на посади та звільняються з посад державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

Рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності начальника Управління та його заступників приймається державним секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку. 

Начальник Відділу, заступник начальника Відділу, завідувач сектору у складі Управління, державні службовці, службовці та працівники Управління призначаються на посади та звільняються з посад начальником міжрегіонального управління юстиції у встановленому законодавством порядку.

Дисциплінарні провадження щодо керівників, державних виконавців та інших працівників Управління здійснюються за ініціативою суб’єкта призначення, у тому числі на підставі відповідного подання директора Департаменту державної виконавчої служби.

Начальник Управління здійснює контроль за виконанням покладених на Управління, відділ примусового виконання рішень, інші структурні підрозділи Управління, Відділ завдань і здійснення ними своїх повноважень відповідно до законодавства.

 1. Начальник Управління:

1) очолює Управління, здійснює керівництво його діяльністю, діяльністю Відділу, за дорученням Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, начальника відповідного міжрегіонального управління юстиції представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний Міністру юстиції України, його заступникам, директору Департаменту, начальнику відповідного міжрегіонального управління юстиції за організацію та результати діяльності Управління;

2) організовує роботу Управління, Відділу з виконання завдань, покладених на міжрегіональне управління юстиції, з питань реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

3) вносить на розгляд начальнику відповідного міжрегіонального управління юстиції, директору Департаменту пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;

4) забезпечує виконання Управлінням, Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказів міжрегіонального управління юстиції;

5) звітує перед Міністром юстиції України, директором Департаменту, начальником міжрегіонального управління юстиції щодо виконання покладених на Управління завдань та планів роботи;

6) вносить на розгляд начальника відповідного міжрегіонального управління юстиції пропозиції щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису на утримання міжрегіонального управління юстиції в частині, що стосується Управління, Відділу;

7) укладає договори з особами, залученими до проведення чи організації виконавчих дій, оплата за якими здійснюється за рахунок авансового внеску стягувача;

8) вносить на розгляд начальника відповідного міжрегіонального управління юстиції пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно керівників, державних виконавців та інших працівників територіальних органів державної виконавчої служби;

9) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, працівниками Управління;

10) забезпечує здійснення перевірки законності виконавчих проваджень відповідно до вимог закону;

11) планує роботу Управління та забезпечує належний і своєчасний стан виконання запланованих заходів, а також погоджує плани роботи для відділу державної виконавчої служби міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України;

12) вносить подання про встановлення надбавок до посадових окладів заступникам начальника Управління, начальнику відділу примусового виконання рішень, начальнику Відділу, іншим працівникам Управління та їх позбавлення;

13) погоджує преміювання працівників Управління та Відділу;

14) бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться відповідним міжрегіональним управлінням юстиції, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності Управління, відділу примусового виконання рішень, інших структурних підрозділів Управління, Відділу;

15) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Управління та Відділу, проводить особистий прийом громадян;

16) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Управління відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;

17) проводить наради з питань, що належать до компетенції Управління;

18) забезпечує дотримання працівниками Управління виконавської та трудової дисципліни;

19) у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Управління, Відділу;

20) здійснює інші повноваження відповідно до закону.

 1. Начальник Управління за посадою є членом колегії міжрегіонального управління юстиції та членом конкурсної комісії міжрегіонального управління юстиції.
 2. Організація роботи Управління
 3. Управління здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через Відділ.
 4. Працівники Управління здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником відповідного міжрегіонального управління юстиції.
 5. Управління та відділ примусового виконання рішень мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

VII. Взаємовідносини Управління

 1. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міжрегіонального управління юстиції, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.