Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Посада ПІБ        Телефон        Адреса, електронна пошта
Заступник начальника Управління - начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Рудь
Марина Леонідівна
(0542) 65-88-55

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області  Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Гіріч
Наталія Вадимівна
(0542) 66-19-45

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник начальника Управління - начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Пахар
Валентина
Олександрівна

(0532) 56-73-42

36014, м.Полтава,

вул. Героїв пожежників, 13

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області  Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Безпала
Алла
Миколаївна
 (0532) 56-67-03

36014, м.Полтава,

вул. Героїв пожежників, 13 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник начальника Управління - начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Єдомаха
Алла Володимирівна
(0462) 65-15-28

14000, м. Чернігів,

пр. Миру, 43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник начальника відділу організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області  Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Міщенко
Олена Олександрівна
(0462) 65-15-28

4000, м. Чернігів,

пр. Миру, 43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації та контролю за виконанням рішень

 Управління забезпечення примусового виконання рішень

у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального

управління Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 1. Відділ організації та контролю за виконанням рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі - Відділ) забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Відділ входить до складу Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).

 1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами міжрегіонального управління юстиції, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Відділу

 1. Основними завданнями Відділу є:
 • реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);
 • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;
 • забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

ІІІ. Функції Відділу

 1. Відділ відповідно до покладених завдань:
 • розглядає звернення громадян та юридичних осіб з питань, пов’язаних із діяльністю державної виконавчої служби, аналізує стан цієї роботи, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;
 • організовує освітньо-роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Відділ завдань;
 • узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику Управління;
 • надає методичну та практичну допомогу районним, міськрайонним, міжрайонним та міста Суми відділам державної виконавчої служби у Сумській області;
 • вносить на розгляд начальника Управління пропозиції з питань вдосконалення організації розгляду звернень громадян та інших питань, що стосуються роботи Відділу;
 • здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Департаменту державної виконавчої служби;
 • бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби та їх професійного навчання, стажування;
 • здійснює контроль та координує діяльність районних, міськрайонних, міжрайонних та Міста Суми відділів державної виконавчої служби;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • займається правоосвітницькою діяльністю;
 • здійснює належне представництво інтересів Управління та органів державної виконавчої служби в судах всіх інстанцій;
 • забезпечує в межах повноважень проведення заходів щодо запобігання корупції та здійснення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства;
 • забезпечує організацію роботи щодо реалізації Порядку погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 440.
 1. Права та обов’язки Відділу
 2. Відділ має право:

1) скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

2)  здійснювати перевірку роботи районних, міськрайонних, міжрайонних та міста Суми відділів державної виконавчої служби;

          3)  здійснювати підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання  державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження»;

4) вносити пропозиції керівництву Управління щодо удосконалення роботи з розгляду звернень громадян та юридичних осіб;

5) надавати методичну та практичну допомогу районним, міськрайонним, міжрайонним та міста Суми відділам державної виконавчої служби;

6) організовувати та проводити навчання з працівниками державної виконавчої служби щодо поглиблення їх знань у сфері примусового виконання рішень, а також боротьби з корупцією.

 1. Керівництво Відділу
 2. Відділ очолює заступник начальника Управління - начальник відділу організації та контролю за виконанням рішень (далі – начальник Відділу), який призначається на посаду та звільняється з посади Державним Секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

На посаду начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право», має досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, досвід роботи у сфері права не менше двох років.

За відсутності начальника Відділу його обов’язки виконує заступник начальника цього ж відділу, призначений у відповідному порядку.

На посаду заступника начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

Заступник начальника та інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за погодженням з начальником Управління.

 1. Начальник Відділу:
  • очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, за дорученням начальника Управління представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний начальнику Управління за організацію та результати діяльності Управління;
  • організовує роботу Відділу;
  • вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень;
  • забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції, наказів Мін'юсту, Департаменту державної виконавчої служби та міжрегіонального управління юстиції;
  • звітує перед начальником Управління щодо виконання покладених на Відділ завдань та запланованих заходів;
  • бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності органів виконавчої служби;
  • організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю державної виконавчої служби;
  • організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;
  • проводить наради з питань, що належать до компетенції Відділу;
  • забезпечує дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;
  • у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Відділу, районним, міськрайонним, міжрайонним та міста Суми відділам державної виконавчої служби у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми);
  • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 1. Організація роботи Відділу
 2. Відділ підпорядковується начальнику Відділу, який здійснює його загальне керівництво у межах наданих йому повноважень, а також підзвітний і підконтрольний начальнику Управління.
 3. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

 

VII. Взаємовідносини Відділу

 

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), іншими органами державної влади, місцевою держадміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.