Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Посада ПІБ        Телефон        Адреса, електронна пошта
Заступник начальника Управління - начальник відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Литвиненко Олександр Олександрович  (0542) 65-01-28  

40000, м. Суми,

вул.Петропавлівська, 75

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

В.о. заступника начальника Управління - начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми) Кінаш
Дарія
Ігорівна
 0532) 56-83-95  

36014,  м. Полтава, 

вул.Героїв-пожежників,13

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

В.о. заступника начальника Управління - начальника відділу примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Суми)

Бабенко
Віталій
Миколайович

  (0462) 67-27-72  14000, м.Чернігів,

проспект Миру, 43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 


ПОЛОЖЕННЯ

про відділ примусового виконання рішень Управління

забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області

Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)

 

                                              І. Загальні положення

 1. Відділ примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі - Відділ) є органом державної виконавчої служби, який входить до системи органів Міністерства юстиції України, є структурним підрозділом та підпорядковується Північно-Східному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – міжрегіональне управління юстиції) через Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі - Управління).
 2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами міжрегіонального управління юстиції, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Відділу

 1. Основними завданнями Відділу є:

1) реалізація державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

2) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

3) забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

ІІІ. Функції Відділу

 1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює своєчасне, повне і неупереджене примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом;

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику міжрегіонального управління юстиції;

3) забезпечує ведення автоматизованої системи виконавчого провадження;

4) аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність;

5) розглядає звернення громадян та юридичних осіб, аналізує стан цієї роботи у Відділі, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

6) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

7) організовує ведення діловодства та архіву у Відділі;

8) здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, міжрегіонального управління юстиції.

 1. Відділ з метою організації своєї діяльності:

1) бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

2) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

3) забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом.

 1. Права та обов’язки Відділу
 2. Відділ має право:

1) залучати до виконання завдань, покладених на Відділ, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

2) одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

3) скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

 1. V. Керівництво Відділу
 1. Відділ очолює начальник, який є одночасно заступником начальника Управління та призначається на посаду та звільняється з посади Державним Секретарем Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

На посаду начальника Відділу та заступника начальника Відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право», має досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи «В», або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, досвід роботи у сфері права не менше двох років.

Заступник начальника Відділу призначається та звільняється з посади начальником міжрегіонального управління юстиції за погодженням з начальником Відділу та начальником Управління.

Державні службовці, інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником міжрегіонального управління юстиції  за погодженням з начальником Відділу та начальником Управління.

 1. Начальник Відділу:

1) очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний перед начальником міжрегіонального управління юстиції та відповідним Управлінням за організацію та результати діяльності Відділу;

2) забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, доручень Міністра юстиції України, заступників Міністра, директора Департаменту, наказів міжрегіонального управління юстиції, доручень начальника міжрегіонального управління юстиції;

3) здійснює контроль за додержанням законодавства про виконавче провадження, правильністю, своєчасністю та повнотою вчинення виконавчих дій державними виконавцями;

4) вносить пропозиції щодо заохочення або ініціювання дисциплінарного провадження стосовно заступника начальника Відділу, державних виконавців та інших працівників Відділу;

5) організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;

6) забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

7) організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних з діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян;

8) виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

9) розподіляє обов'язки між працівниками Відділу, розробляє проекти їх посадових інструкцій;

10) розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

11) за наявності підстав відповідно до вимог законодавства погоджує заяви державних виконавців про виплату винагороди;

12) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. Для здійснення своїх повноважень начальник Відділу має право видавати доручення та забезпечує контроль за їх виконанням.
 2. Організація роботи Відділу
 3. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України.
 4. Відділ має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням

VII. Взаємовідносини Відділу

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.