Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Посада ПІБ        Телефон        Адреса, електронна пошта

Завідувач сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Юськова Віталіна Вікторівна (0542) 65-88-55  

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 28 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Завідувач сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Полтавській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Голяник
Оксана
Юріївна

 (0532) 56-67-03

 36014, м.Полтава, вул.

Героїв-пожежників, 13

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завідувач сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Чернігівській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Пилипенко Наталія Валеріївна (0462) 67-41-80

14000, м. Чернігів,

пр. Миру, 43

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор аналітики та статистики Управління

забезпечення примусового виконання рішень у Сумській

області Північно-Східного міжрегіонального управління

Міністерства юстиції (м. Суми)

І. Загальні положення

 1. Сектор аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Сектор) забезпечує реалізацію державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).

Сектор входить до складу Управління забезпечення примусового виконання рішень у Сумській області Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Управління).

 1. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України, дорученнями Міністра юстиції України, його заступників, директора Департаменту, наказами міжрегіонального управління юстиції, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання Сектору

 1. Основними завданнями Сектору є:
 • реалізація державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);
 • підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;
 • забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

ІІІ. Функції Сектору

 1. Сектор відповідно до покладених завдань:
 • здійснює аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення роботи відділу примусового виконання рішень, відділів державної виконавчої служби у Сумській області;
 • забезпечує ведення обліково - статистичної звітності відділом примусового виконання рішень та відділами державної виконавчої служби у Сумській області, контролює її ведення, узагальнює та аналізує стан виконання рішень державними виконавцями;
 • розглядає питання щодо виплати винагороди державним виконавцям;
 • організовує освітньо - роз’яснювальну роботу, в тому числі в засобах масової інформації, з питань, що стосуються виконання покладених на Сектор завдань;
 • здійснює підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження» та порядку ведення обліково - статистичної звітності;
 • організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • здійснює формування номенклатурних справ;
 • надає методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби у Сумській області;
 • здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та Департаменту державної виконавчої служби;
 • бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної виконавчої служби та їх професійного навчання, стажування;
 • здійснює контроль та координує діяльність відділів державної виконавчої служби у Сумській області.
 1. Права та обов’язки Сектору
 2. Сектор має право:
 • скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Сектор завдань;
 • здійснювати перевірку роботи відділів державної виконавчої служби у Сумській області;
 • здійснювати підготовку роз’яснень та рекомендацій щодо виконання державними виконавцями рішень у порядку, встановленому  Законом  України «Про виконавче провадження» та порядку ведення обліково - статистичної звітності;
 • надавати методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби у Сумській області.
 1. Керівництво Сектору
 2. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за погодженням з начальником Управління.

На посаду завідувача Сектору призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленими Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

За відсутності завідувача Сектору його обов’язки виконує головний спеціаліст цього ж Сектору, призначений у відповідному порядку.

Завідувач сектору здійснює контроль за виконанням покладених на Сектор завдань і здійснення своїх повноважень відповідно до законодавства.

Інші працівники Сектору призначаються на посади та звільняються з посад начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) за погодженням з начальником Управління.

 1. Завідувач Сектору:
  • очолює Сектор, здійснює керівництво його діяльністю, за дорученням начальника Управління представляє Сектор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний начальнику Управління за організацію та результати діяльності Сектору;
  • організовує роботу Сектору;
  • вносить на розгляд начальнику Управління пропозиції щодо формування та реалізації державної політики у сфері примусового виконання рішень, щодо вдосконалення організації роботи Сектору;
  • забезпечує виконання Сектором Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, Міністра юстиції, Департаменту державної виконавчої служби, наказів Мін'юсту, директору Департаменту державної виконавчої служби та міжрегіонального управління юстиції;
  • звітує перед начальником Управління щодо виконання покладених на Сектор завдань та запланованих заходів;
  • за дорученням начальника Управління представляє Управління у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний начальнику Управління за організацію та результати діяльності Управління;
  • бере участь у нарадах, колегіях та інших заходах, що проводяться Управлінням, а також у підготовці відповідних документів і матеріалів з питань діяльності органів виконавчої служби;
  • організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Сектору відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства;
  • проводить наради з питань, що належать до компетенції Сектору;
  • забезпечує дотримання працівниками Сектору виконавської та трудової дисципліни;
  • у межах повноважень дає обов'язкові для виконання доручення працівникам Сектору, відділам державної виконавчої служби у Сумській області;
  • вносить на розгляд начальника Управління проекти розпоряджень та інших актів з питань, що належать до повноважень Управління;
  • відповідає за координацію, організацію та виконання роботи з питань запобігання корупційним проявам; 
  • приймає участь у перевірках відділів державної виконавчої служби у Сумській області;
  • аналізує оперативну інформацію щодо показників роботи відділів державної виконавчої служби;
  • здійснює підготовку річної та піврічної звітності;
  • узагальнює інформацію про результати роботи у сфері запобігання та протидії корупції відділами державної виконавчої служби області;
  • надає методичну та практичну допомогу відділам державної виконавчої служби області з питань, віднесених до їх компетенції;
  • складає проекти планів роботи Управління;
  • готує проекти звітів про виконання планів роботи Управління;
  • вивчає та узагальнює практику застосування законодавства з питань організації виконання рішень;
  • контролює строки здачі обліково-статистичної звітності;
  • вносить пропозиції щодо заохочення або накладення стягнень на начальників та державних виконавців відділів державної виконавчої служби області;
  • бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань віднесених до компетенції Управління;
  • контролює внесення даних до Єдиного державного реєстру судових рішень, виконання яких гарантується державою;
  • здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 2. Для здійснення своїх повноважень завідувач Сектору має право видавати доручення та забезпечує контроль за їх виконанням.
 3. За невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, а також за порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни завідувач Сектору притягується до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу».
 4. Організація роботи Сектору

  

 1. Сектор підпорядковується завідувачу Сектору, який здійснює його загальне керівництво у межах наданих йому повноважень, а також підзвітний і підконтрольний начальнику Управління.
 2. Працівники Сектору здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

VII. Взаємовідносини Сектору

1. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Управління, іншими органами державної влади, місцевою держадміністрацією, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями.