Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Відділ банкрутства 
Посада ПІБ        Телефон        Адреса, електронна пошта
Начальник відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Зленко
Сергій Миколайович

(0542) 66-19-38

40003, м.Суми,

вул. Г.Кондратьєва, 27 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 В.о. завідувача сектору з питань банкрутства у Полтавській області відділу банкрутсва Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

Кійченко
Михайло
Юрійович

 (0532) 56-92-89

36014, м. Полтава,

вул. Соборності, 45

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Завідувач сектору з питань банкрутства у Чернігівській області відділу банкрутсва Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) Дікан
Олександр
Миколайович
(0462) 60-44-99;               65-15-27

14000, м.Чернігів,

пр.Миру, 43, 

 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми)

                                                                                                                                                                                         

І. Загальні положення

 

 1. Відділ банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі - Відділ) є структурним підрозділом Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Північно-Східне МРУЮ).
 2. До складу Відділу входять: сектор з питань банкрутства у Полтавській області відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та сектор з питань банкрутства у Чернігівській області відділу банкрутства Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) (далі – Сектори).
 3. Відділ та Сектори у своїй роботі керуються Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України, Положенням про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України, цим Положенням, наказами Північно-Східного міжрегіонального управління юстиції та іншими нормативно-правовими актами.
 4. Відділ та Сектори взаємодіють з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ з питань, віднесених до їх компетенції.
 5. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади начальником Північно-Східного МРУЮ в порядку, передбаченому Законом України «Про державну службу».
 6. Відділ підпорядковується начальнику Північно-Східного МРУЮ. Діяльність Відділу спрямовується та координується Департаментом з питань банкрутства Міністерства юстиції України (далі - Департамент).
 7. Права та обов’язки посадових осіб Відділу та Секторів регламентуються їх посадовими інструкціями.
 8. Відділ має свою печатку та необхідні штампи.

 

 

ІІ. Основні завдання Відділу

 

 1. Забезпечення реалізації покладеного на Північно-Східне МРУЮ завдання щодо реалізації державної політики з питань банкрутства.
 2. Забезпечення самопредставництва Міністерства юстиції України в судах України.
 3. Забезпечення самопредставництва структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, утвореної при Міністерстві юстиції України, в судах України.
 4. Забезпечення самопредставництва Північно-Східного МРУЮ в судах України.
 5. Забезпечення самопредставництва посадових та службових осіб Північно-Східного МРУЮ, як суб’єктів владних повноважень в судах України.

 

ІІІ. Основні функції Відділу

 

 1. Сприяє створенню організаційних, економічних та інших умов, необхідних для здійснення процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.
 2. Готує на запит суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства.
 3. За дорученням Департаменту організовує проведення аналізу щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства при відкритті провадження у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків.
 4. Бере участь в організації підготовки осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого.
 5. Бере участь у підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
 6. Здійснює формування Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та контроль за наповненням цього Єдиного реєстру арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами).
 7. Здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих.
 8. Здійснює самопредставництво в судах України Міністерства юстиції України.
 9. Здійснює самопредставництво в судах України структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, утвореної при Міністерстві юстиції України.
 10. Здійснює самопредставництво Північно-Східного МРУЮ в судах України.
 11. Здійснює самопредставництво посадових та службових осіб Північно-Східного МРУЮ, як суб’єктів владних повноважень в судах України.
 12. Організовує та забезпечує розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань діяльності і організації роботи Відділу, арбітражних керуючих, здійснює прийом громадян з цих питань.
 13. Здійснює заходи, спрямовані на реалізацію норм Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 14. Звітує перед Департаментом та начальником Північно-Східного МРУЮ про виконання покладених на Відділ та Сектори завдань та функцій.
 15. Координує діяльність підпорядкованих Секторів.
 16. Здійснює інші повноваження, віднесені до компетенції Відділу, передбачені законодавством.

 

ІV. Права та обов’язки Відділу

 1. Відділ має право:

1) робити запити та одержувати безоплатно в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, судів та арбітражних керуючих інформацію, документи чи матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань, пов’язаних із здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства;

2) здійснювати контроль за діяльністю арбітражних керуючих шляхом проведення планових та позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства;

3) за погодженням з керівництвом Північно-Східного МРУЮ скликати та проводити наради для вирішення питань, що належать до компетенції державного органу з питань банкрутства;

4) брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах з питань, що належать до компетенції Відділу.

 1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, в тому числі з судами з питань, що належать до його компетенції.
 2. Відділ зобов’язаний:

1) забезпечувати реалізацію повноважень Північно-Східного МРУЮ у визначеній сфері;

2) належним чином виконувати приписи чинного законодавства України у визначеній сфері, у тому числі накази, завдання і доручення Міністерства юстиції України, Департаменту, Північно-Східного МРУЮ.

 1. Начальник Відділу має право:

 1) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Міністерства юстиції України з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат,

окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

2) брати участь у справах, діяти в судах України від імені структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, утвореної при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат,

окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

3) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Північно-Східного МРУЮ з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

4) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб Північно-Східного МРУЮ як суб’єктів владних повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

5) засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

6) засвідчувати копії документів, що подаються до суду;

7) давати підпорядкованим Секторам обов’язкові до виконання вказівки та доручення.

 1. Головні та провідні спеціалісти Відділу мають право:

1) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Міністерства юстиції України з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат,

окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

2) брати участь у справах, діяти в судах України від імені структурних підрозділів Міністерства юстиції України, Дисциплінарної комісії арбітражних керуючих, утвореної при Міністерстві юстиції України, з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом оскарження судових рішень та сплати судових витрат,

окрім права подання позовної заяви, визнання позову, відмови від позову, його відкликання та зміни, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, досягнення примирення та укладення мирової угоди;

3) брати участь у справах, діяти в судах України від імені Північно-Східного МРУЮ з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

4) брати участь у справах, діяти в судах України від імені посадових та службових осіб Північно-Східного МРУЮ як суб’єктів владних повноважень з усіма правами, що надані процесуальним законодавством України стороні, третій особі, в тому числі з правом підписання та подання позову, повної або часткової відмови від позову, зміни позову, відкликання позову, визнання позову, відкликання та відмови від апеляційних та касаційних скарг, оскарження судових рішень та сплати судових витрат, досягнення примирення, укладення мирової угоди;

5) засвідчувати копії документів, що підтверджують повноваження (накази, положення, інструкції тощо);

6) засвідчувати копії документів, що подаються до суду.

 

Керівництво Відділу

 1. Відділ очолює начальник, який забезпечує виконання завдань і функцій, окреслених Положенням про відділ банкрутства Північно-Східного МРУЮ.
 2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований начальнику Північно-Східного МРУЮ.
 3. Начальник Відділу:

1) розподіляє обов’язки між працівниками Відділу та підпорядкованих Секторів та, за погодженням з начальником Північно-Східного МРУЮ, визначає їх повноваження;

2) контролює діяльність Відділу та координує і контролює діяльність підпорядкованих Секторів, відповідно до планів роботи, заходів та доручень;

3) забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни працівниками Відділу;

4) контролює додержання виконавської дисципліни працівниками підпорядкованих Секторів;

5) готує пропозиції стосовно заохочення, а в разі необхідності,  притягнення  до дисциплінарної  працівників Відділу та підпорядкованих Секторів;

6) забезпечує виконання доручень Міністра юстиції, заступників Міністра, Директора Департаменту, начальника Північно-Східного МРУЮ та його першого заступника;

7) за необхідності проводить наради у Відділі та підпорядкованих Секторах з питань, що пов’язані з діяльністю Відділу та Секторів;

8) надає консультативну, інформаційну допомогу працівникам Відділу та Секторів, контролює хід та правильність виконання завдань;

9) координує роботу Відділу з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ з питань, що віднесені до компетенції Відділу;

10) несе персональну відповідальність перед Північно-Східним МРУЮ та Департаментом за виконання покладених на Відділ завдань;

11) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. Призначення на посаду начальника Відділу здійснюється наказом начальника Північно-Східного МРУЮ, відповідно до Закону України «Про державну службу» на конкурсній основі або поза конкурсом у випадках визначених чинним законодавством. Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу» наказом начальника Північно-Східного МРУЮ.
 2. Начальник Відділу у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами з питань, віднесених до компетенції Відділу, цим Положенням та наказами (дорученнями) начальника Північно-Східного МРУЮ.
 3. На посаду начальника відділу призначається особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу», вільно володіє державною мовою, якій присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за спеціальністю «Право» галузі знань «Право», спеціальністю «Міжнародне право» галузі знань «Міжнародні відносини», має досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

VІ. Організація роботи Відділу

 1. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи Північно-Східного МРУЮ, затверджених у встановленому порядку.
 2. Відділ та підпорядковані Сектори організовують роботу у тісній взаємодії з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ.
 3. Працівники Відділу та Секторів здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, затверджених начальником Північно-Східного МРУЮ.
 4. Начальник Відділу, на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), заміщається головним або провідним спеціалістом Відділу, які тимчасово призначаються наказом Північно-Східного МРУЮ.

 

VIІ. Взаємовідносини Відділу

 

 1. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного МРУЮ, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм їх власності, в тому числі з судами з питань, що належать до його компетенції.
 2. Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та його територіальними підрозділами з питань, що відносяться до їх компетенції.