Сайт працює в тестовому режимі
Попередня версія сайту

logo mu

Положення


Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України
1. Міжрегіональні управління Міністерства юстиції України (далі - міжрегіональне управління) підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.... Читати далі

Плани роботи


Плани роботи Головного територіального управління юстиції у Сумській області

 

Історичний екскурс

Історичний екскурс

Історія органів та установ юстиції Сумської області нерозривно пов'язана з історією створення та функціонування області, яка була утворена на початку 1939 року.

Управління Народного Комісаріату юстиції (НКЮ) України по Сумській області на той час вирішувало завдання:
- контроль за станом роботи судових органів і дача керівних вказівок щодо організації і поліпшення їх роботи;
- організація нотаріальних органів і керування їх діяльністю відповідно до Положення про нотаріальні органи;
- організація і керування діяльністю адвокатури відповідно до Положення про адвокатуру;
- підготовка і перепідготовка кадрів судів, нотаріату, адвокатури і арбітражу;
- систематизація і підготовка матеріалів по кодифікації законів УРСР, Указів Верховної Ради і Постанов Уряду УРСР.

Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 25 березня 1946 року Наркомат юстиції був перетворений у Міністерство юстиції УРСР, а управління НКЮ замінено на управління Міністерства юстиції по Сумській області.

Указом Президії Верховної Ради від 31 травня 1956 року Міністерство юстиції СРСР було ліквідоване. Указом Президії Верховної Ради УРСР від 11 липня 1956 року функції союзного Міністерства були покладені на республіканські.

У відповідності з наказом Міністра юстиції УРСР № 16 від 14 вересня 1956 року були ліквідовані управління юстиції при обласних Радах народних депутатів трудящих (в тому числі Сумське ) і розширені права обласних судів.

Обласному суду надано право :
- проводити ревізію народних судів, здійснювати контроль за всією їх діяльністю;
- керувати державними нотаріальними конторами;
- вести кодифікаційно - аналітичну роботу.

Міністерство юстиції УРСР було ліквідоване Указом Президії Верховної Ради УРСР від 21 березня 1963 року. У зв’язку з чим, керівництво і контроль за діяльністю судів всіх рівнів, а також підбір та виховання судових кадрів, ведення судової статистики та загальне керівництво державними нотаріальними конторами було покладено на Верховний Суд УРСР.
Для здійснення роботи по кодифікації та систематизації законодавчих та правових актів, а також для розробки проектів законодавства та правових актів була створена юридична комісія при Раді Міністрів УРСР.

Крім того, на юридичні комісії покладалося:
- загальне керівництво комісіями адвокатів; контроль за їх роботою;
- методичне керівництво органами РАГС;
- керівництво роботою закладами судової експертизи.

Але час, обстановка визначили необхідність відновлення діяльності органів юстиції: погіршилася реалізація державної політики, зокрема, у сфері законодавчої діяльності, організація судової роботи, здійснення правової освіти населення, в сприянні подальшому зміцненню правопорядку. Союзно-республіканське Міністерство юстиції УРСР було утворено відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 06.10.1970. Були створені відділи юстиції обласних Рад, які почали функціонувати з січня 1971 року.

В лютому 1972 року посади „завідуючий відділом юстиції" переоголошено "начальник відділу юстиції" облвиконкому. З 9 листопада 1988 року „відділ юстиції облвиконкому" переоголошено „управління юстиції в Сумській області".

Керівниками органів юстиції Сумської області (обласного рівня) працювали
з 1943 по 1948 роки - Ковальов Василь Григорович,
з 1948 по 1953 роки - Болгов Митрофан Макарович,
з 1953 по 1956 роки - Бугайов Іван Максимович,
з 31.01.56 до ліквідації - Перекопський Семен Олексійович ( був призначений першим заступником голови обласного суду ),
з 19.01.71 по 1980 рік - Кузьменко Євген Павлович ( переведений з голови обласного суду ),
з 1980 по 1986 роки - Федоришин Панас Петрович ( був вибраний головою обласного суду ),
з 1986 по 1995 роки - Базиль Володимир Якимович,
з 25.01.95 по 2003 роки - Жмака Віктор Григорович,
з 2003 по 2005 роки - Могильний Юрій Володимирович,
з 2005 по 2006 роки - Лаврик Володимир Борисович,
з 2007 по 2013 роки Ващенко Людмила Володимирівна,
з 06.2014 року по 11.2014 рік – Сугоняко Олександр Леонідович,
з квітня 2015 по 13.12.2019 - Свистун Ірина Петрівна, начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області,                                16.12.2019 по тепершній час - Свистун Ірина Петрівна - начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли обласні юстиції Полтавщини, Сумщини та Чернігівщини. 

 

Проголошення незалежності в Україні, здійснення політичної та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мінюсту, обласних управлінь, значного розширення їх повноважень, покладення на них нових функцій, що в свою чергу привело до структурних перетворень і змін.

У 1992 році Законом України „Про об'єднання громадян" завдання Міністерства юстиції, обласних управлінь доповнено низкою нових функцій, змістом яких є легалізація політичних партій і об'єднань громадян, ведення їх реєстру. У 1993 році розпочато реєстрацію благодійних фондів.

З січня 1993 р. управління юстиції здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів органів державної виконавчої влади, господарського управління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.

Указом Президента України від 18.05.1994 № 236/94 "Про управління юстиції Міністерства юстиції України" та розпорядженням Представника Президента України від 30.05.1994 № 172 управління юстиції було виключено із структури Сумської обласної державної адміністрації, яке перебувало в управлінні обласної державної адміністрації за принципом подвійного підпорядкування.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.1998 № 592 утворені обласні, Київське та Севастопольське міські, районні, районні в містах, міські (міст обласного підпорядкування) управління юстиції, як самостійні органи виконавчої влади, які підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30.04.1998 № 592 „Про систему органів юстиції" в області були утворені і з січня 1999 року почали діяти 7 міських, 18 районних управлінь юстиції.

З метою своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень судів та інших органів, відповідно про Закону України „Про державну виконавчу службу" в складі обласного, міських та районних управлінь юстиції утворені відділи державної виконавчої служби. Цим усунено ситуацію, коли суди ухвалювали рішення і самі організовували їх виконання.

Указом Президента України від 21.05.1998 № 493/98 „Про внесення змін до деяких указів Президента з питань державної реєстрації нормативно-правових актів" на місцеві органи юстиції покладено завдання здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів районних державних адміністрацій, їх управлінь, відділів та інших підрозділів, ведення реєстру цих актів. Вони також займаються легалізацією об'єднань громадян, благодійних організацій та інших громадських формувань.

Територіальні органи юстиції беруть участь у розвитку системи правової інформатизації, у формуванні правового світогляду громадян.

Органи юстиції сприяють місцевим органам виконавчої влади, підприємства і організаціям державного сектору економіки в удосконаленні правової роботи, надають юридичним службам методичну допомогу щодо посилення її впливу на забезпечення законності діяльності цих органів, приведення відомчих нормативних актів у відповідність до чинного законодавства.

В умовах перетворень в усіх сферах життєдіяльності суспільства структурні перебудови торкнулися обласних управлінь юстиції. З 2003 року обласні управління юстиції закінчили функцію адміністрування судів, вона перейшла до Управління Державної судової адміністрації України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2005 року „Про утворення органу державного управління у складі Міністерства юстиції України", наказу Міністерства юстиції України № 1482-К від 19.08.2005 „Про ліквідацію відділів Державної виконавчої служби територіальних управлінь юстиції", наказу Сумського обласного управління юстиції № 60-ОД від 29.08.2005 „Про ліквідацію відділів Державної виконавчої служби, створення ліквідаційної комісії", з 31 жовтня 2005 року всі відділи ДВС, що знаходилися у підпорядкуванні обласного, територіальних управлінь юстиції, були ліквідовані і створені відповідні Державні виконавчі служби.

Наказом Міністерства юстиції України від 25.01.2007 № 21/5 "Про реформування органів юстиції" ліквідовано Сумське обласне управління юстиції та державну виконавчу службу Сумської області і утворено Головне управління юстиції у Сумській області, що є його правонаступником.

06.04.2011 Указом Президента України № 401/2011 було затверджено Положення про Державну реєстраційну службу України, 23.06.2011 наказом Міністерства юстиції України 1707/5 затверджені положення про територіальні органи Міністерства юстиції України, якими визначено повноваження структурних підрозділів управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру, як на обласному, так і на районному рівнях.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 17 "Питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції" ліквідовано Державну реєстраційну службу України та Державну виконавчу службу України і покладено на Міністерство юстиції завдання і функції з реалізації державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, договорів комерційної концесії (субконцесії), з питань реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, статутів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, якщо їх реєстрація передбачена законами, статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності.

30.01.2015 відповідно до наказу Міністерства юстиції України № 115/5 "Деякі питання діяльності територіальних органів Міністерства юстиції України" та наказу Міністерства юстиції України від 02.02.2015 № 139/5 "Про затвердження переліку головних територіальних управлінь юстиції" Головне управління юстиції у Сумській області перейменовано на Головне територіальне управління юстиції у Сумській області.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 99 "Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги" та відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 01.03.2016 № 572/5 ліквідовано Сумське міське, міськрайонні, міжрайонні, районні управління юстиції Сумської області, а відділи ДВС та ДРАЦС введено до структури Головного територіального управління юстиції у Сумській області.

У структурі головного територіального управління юстиції діяло:
- 19 відділів ДРАЦС ;
- 18 відділів ДВС;
- 18 державних нотаріальних контори та обласний державний нотаріальний архів, в яких штатним розписом передбачено 29 посад державних нотаріусів та 27 посад консультантів;
- 120 приватних нотаріусів

Штатна чисельність Головного територіального управління юстиції у Сумській області та його структурних підрозділів становила 497 штатних одиниць.

Видана Кабінетом Міністрів України постанова від 09.10.2019 року №  870 «Про деякі питання територіальних органів Міністерства юстиції» ліквідувала головні територіальні управління юстиції, та дала старт новому формату роботи. Так, Полтавська, Сумська та Чернігівська області були об’єднані у новий орган, що володіє юрисдикцією міжрегіонального характеру. Завдяки подібній консолідації було утворено Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції, центр якого знаходиться у місті Суми.

Очільником новоствореного органу стала Свистун Ірина Петрівна, яка призначена наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2019 року № 3671/к. Її досконале знання роботи органів юстиції, вміння критично мислити, чітко та зрозуміло окреслювати напрями роботи, а також успішне професійне зростання від спеціаліста до керівника обласного управління юстиції стали запорукою перемоги у виваженому, прозорому та фаховому конкурсному відборі на посаду начальника нового управління.

23.12.2019 року на посаду першого заступника начальника Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) було призначено Данильченко Ірину Миколаївну, яка за тривалий час трудової діяльності напрацювала репутацію досвідченого, відповідального та мотивованого співробітника.

Разом з тим, керівник міжрегіонального управління юстиції має ще 5 заступників: у Полтавській області – Тимченка Олега Вадимовича, у Чернігівській області – Журавка Віктора Миколайовича; заступників, які очолюють Управління забезпечення примусового виконання рішень, зокрема у Полтавській області – Шевченко Максим Романович, у Сумській області – Коноз Віталій Миколайович та у Чернігівській області – Бондарев Ігор Валерійович.

 На сьогодні у структурі Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) діє:

- 71 відділ державної реєстрації актів цивільного стану;

- 72 відділи державної виконавчої служби;

- 78 державна нотаріальна контора, в яких штатним розписом передбачено 117 посад державних нотаріусів;

- 397 приватних нотаріусів;

Штатна чисельність Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) становить 1413,5 штатних одиниць.

Документи


Документи

2006
- Про затвердження Порядку організації та проведення стажування осіб, які мають намір займатися нотаріальною діяльністю, призначення керівника стажування (від 27.02.2006 № 45-ОД)

- Про визнання такими, що втратили чинність деяких наказів Сумського обласного управління юстиції (від 19.05.2009 № 92-ОД)  

2007
- Про затвердження Порядку надання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Сумській області, міськрайонних і районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації (від 12.11.2007 № 276-ОД)    

2008
- Про внесення доповнень до наказу Сумського обласного управління юстиції від 08.12.2005 № 226-ОД (від 04.04.2008 № 130-ОД)    

- Про внесення змін до наказу головного управління юстиції від 12.11.2007 № 276-ОД (від 09.07.2008 № 273-ОД)    

- Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Сумській області, міськрайонних і районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації (від 12.09.2008 № 346-ОД)    

- Про внесення змін та доповнень до Переліку додаткових платних послуг правового та технічного характеру, що не пов"язані з реєстрацією актів цивільного стану, та послуг технічного характеру, які надаються відділами реєстрації актів цивільного стану Сумської області і Тарифів на їх надання (від 13.05.2008 №192-ОД)     

- Про внесення доповнень до Тарифів на додаткові платні послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, і послуг технічного характеру, які надаються державними нотаріальними конторами Сумської області та Сумським обласним нотаріальним архівом (від 14.10.2008 № 412-ОД)     

2009

2010
- Про внесення змін до Порядку надання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Сумській області, міськрайонних і районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації (від 23.02.2010 № 104-ОД)    

- Про затвердження Порядку стажування працівників юридичних служб у головному управлінні, районних, міськрайонних та міському управліннях юстиції Сумської області (від 22.09.2010 № 490-ОД)     

2011
- Про затвердження Розміру плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Сумської області (від 18.01.2011 № 30-ОД)

- Про внесення змін до наказу головного управління юстиції від 22.09.2010 № 490-ОД (від 21.01.2011 № 41-ОД)  

- Про затвердження Положення про Комісію Головного управління юстиції у Сумській області з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (від 8.02.2011 № 80-ОД)  (Втратив чинність)

- Про затвердження Тарифів на додаткові послуги правового характеру, які не пов'язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру, що надаються державними нотаріусами державних нотаріальних контор Сумської області та Сумського обласного державного нотаріального архіву (від 12.03.2011 № 147-ОД) 

- Про розмір плати за надання платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану Сумської області (від 18.05.2011 № 291-ОД)  

Про затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат  в Головному управлінні юстиції у Сумській області(21.09.2011 № 539-ОД)

- Про внесення змін до Розміру плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Сумської області(12.10.2011 № 579-ОД)  

- Про затвердження Стандарту надання адміністративної послуги (5.12.2011 № 708-ОД)  


2012

- Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність (04.04.2012 № 266-ОД)

-Про внесення змін до Положення про порядок надання державними нотаріальними конторами Сумської області додаткових  платних послуг правового та технічного характеру(21.05.2012 № 423-ОД)

-Про внесення змін до Стандарту надання адміністративної послуги з видачі довідок з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (30.05.2012 № 454-ОД) 

-Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Сумській області (20.09.2012 № 839-ОД)

-Про затвердження Змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Сумській області, міськрайонних і районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації (06.12.2012 № 1045-ОД) 

2013

Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Сумській області, міськрайонних і районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації (14.01.2013 №7/07)

Про затвердження Порядку надання інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (17.01.2013 №9/07)

Про внесення змін до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Сумській області (11.03.2013 № 61/07)

Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність (18.03.2013 № 65/07)

Про внесення змін до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Сумській області  (18.03.2013 № 71/07)

Про внесення змін до наказу від 22.09.2010 № 490-ОД(21.05.2013 № 111/07)

Про внесення змін до Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію в Головному управлінні юстиції у Сумській області( 29.05.2013 № 117/07)

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Сумській області, районних, міськрайонних та Сумському міському управліннях юстиції (26.11.2013 №206/07)

 2014

Про внесення змін до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Сумській області 

Про визнання деяких наказів такими, що втратили чинність

Про внесення змін до Порядку надання інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Про внесення змін  до Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Сумській області

Про внесення змін до Порядку особистого прийому громадян у Головному управлінні юстиції у Сумській області, районних, міськрайонних та Сумському міському управліннях юстиції

Про внесення змін до Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Сумській області, міськрайонних і районних управлінь юстиції та проведення їх державної реєстрації

 2015

Про затвердження Порядку особистого прийому громадян у головному та територіальних управліннях юстиції області

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію

Про внесення змін до Порядку надання інформаційних довідок з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Про визнання наказу від 17.01.2013 № 9/07 таким, що втратив чинність

Про затвердження Положення про Комісію Головного територіального управління юстиції у Сумській області з питань застосування санкцій за порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Про внесення змін до деяких наказів Головного територіального управління юстиції у Сумській області

 

2016

Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області

2017

Про внесення змін до Положення про Комісію з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області (27.01.2017 № 30/06)

Про Розмір плати за надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Сумській області(04.05.2017 № 94/07)

Про затвердження Розміру плати за надання державними нотаріусами Сумської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також послуг технічного характеру(16.05.2017 № 104/07)

Про затвердження Порядку проходження стажування громадян з числа молоді в  Головному територіальному управлінні юстиції у Сумській області та його структурних підрозділах(22.05.2017 № 200|06)

Про затвердження Положення про порядок надання державними нотаріусами Сумської області додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного характеру(20.10.2017 № 190/07)

Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Сумській області( 26.10.2017 № 218/07)

2018 

Про внесення змін до наказуГоловного територіального управління юстиції у Сумській області від 24 травня 2017 року № 297/06


Регламент


Регламент
Головного територіального управління юстиції у Сумській області

Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного територіального управління юстиції у Сумській області (далі – головне територіальне управління юстиції), пов’язаної із здійсненням його повноважень.
Читати далі